Compare Karlstad

Välkommen till Stiftelsen Compare Karlstad Årsstämma

Blogginlägg   •   Apr 19, 2016 11:41 CEST

Vi välkomnar dig som är representant för ditt intressentföretag i Stiftelsen Compare Karlstad, till Compares årssstäma den 16 maj. Efter genomförd årsstämma bjuder vi på lunch.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande, styrelse och övriga förtroendeposter
12. Frågor, skriftligen i förväg anmälda till styrelsen
13. Mötets avslutande

Datum: 16 maj
Tid: 11.30-12.30 (inkl. lunch)
Plats: Hotell Clarion Plaza, Karlstad

Anmäl dig här>>