Swiftcourt ApS

Vänta inte med att reklamera felet på ditt begagnatköp!

Blogginlägg   •   Dec 11, 2015 10:58 CET

Låt oss illustrera frågan kring reklamation med ett exempel på en konkret affär mellan två privatpersoner.

Den 9 februari 2014 köpte Erik en husvagn av Kristina. Några månader efter köpet började Erik och hans familj känna en besvärande lukt i husvagnen. Erik lämnade in husvagnen på besiktning i maj 2014. Det visade sig då att husvagnen hade fuktskador i takets mellanskikt och skadan hade funnits där redan innan köpet, men fuktskadan hade intensifierats månaderna efter köpet. Erik hörde av sig till Kristina i augusti 2014 och berättade om fuktskadorna, dvs. 3 månader efter det att han upptäckt felet.

Erik och Kristina blev oense då Kristina tyckte att Erik väntat alldeles för länge med att höra av sig till henne angående felen och att Erik därför inte hade rätt att häva köpet. Frågan måste besvaras är alltså: Har Erik reklamerat i tid?

När reklamationen ska ske

För att beräkna när en reklamation ska ske, måste vi först ta reda på vid vilken tidpunkt felet på varan påtagligt framträdde för köparen. I vårt fall blev Erik varse om felet först när besiktningen utfördes och att han då får reda på att husvagnen har omfattande fuktskador i taket. Eriks “reklamationsfrist” börjar alltså löpa när besiktningen utfördes i maj 2014.

Det går alltså 3 månader för Erik innan han hör av sig till Kristina och berättar om fuktskadorna. Nästa fråga som uppstår då är: Är 3 månader för lång tid?

Enligt Köplagen ska en reklamation av ett fel i en vara göras inom “skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet”. Frågan vi nu måste besvara blir därför: Är 3 månader skälig tid?

När en jurist bedömer vad som är skälig tid är det en mängd saker som vägs in. En sak är tex. vem det är som är köpare samt vilka kunskaper köparen har. Man kan tex. ställa högre krav på en bilhandlare som köper en husvagn eller en fastighetsmäklare som köper ett hus. En annan sak av intresse är såklart vilken typ av vara köpet gäller. En husvagn som vi har i vårt exempel kräver antagligen ytterligare undersökning av felet än vad exempelvis ett par skor gör.

Vi kan också hämta vägledning genom att snegla lite på hur det ser ut på konsumenträttens område. Där har det införts en regel som säger att en reklamation som har lämnats inom två månader från det att köparen har märkt felet alltid ska anses ha gjorts i tid.

Om vi använder det vi har lärt oss så kan vi konstatera att Erik reklamerade en månad senare än vad konsumenträtten medger alltid är i rätt tid. Om vi i vårt fall väger in att Erik är en privatperson som inte har någon särskild kunskap om husvagnar och hur köplagen fungerar samt att en husvagn kräver en del undersökning för att konstatera att ett fel verkligen föreligger, hur stort felet är samt om felet fanns redan vid köpet, så kommer nog de flesta jurister att komma fram till att Erik har reklamerat i tid. Erik skulle i sådana fall ha rätt att göra felen gällande mot Kristina och då ev. ha rätt att häva köpet och få sina pengar tillbaka.

Hur reklamationen ska ske

Det krävs inte mycket för att göra en reklamation. Man behöver inte kräva något särskilt eller lämna någon längre beskrivning av felet. Det räcker med att man hör av sig till säljaren och berättar att det föreligger ett fel på varan samt kort redogör för vad felet är. Det är allt. Så oavsett om man tänker reparera varan på egen hand eller be säljaren om hjälp för att åtgärda felet så är det väldigt enkelt att göra en reklamation, och på så sätt ge sig själv möjligheten att åberopa felet mot säljaren. Gör man inte det, går den chansen förlorad efter åtminstone 2 månader från det att man upptäckte felet.

Vad är då det viktigaste vi har lärt oss?

Jo, Reklamera alltid inom 2 månader från det att du upptäckte felet. Då är du alltid på den säkra sidan.

Använd Swiftcourts köpeavtal för att göra det enkelt för dig att reklamera fel till säljaren samt att snabbt och enkelt reda ut hur ni ska lösa situationen tillsammans.

Gå till Swiftcourt och skapa ditt köpeavtal här