Brilliant Smile Sweden

Väteperoxid är ett tryggt alternativ!

Blogginlägg   •   Dec 29, 2015 10:00 CET

Väteperoxid är det mest förekommande blekningssubstansen i tandblekningsprodukter idag. Väteperoxidpreparat är väl beprövade och är ett tryggt alternativ för de som önskar bleka sina tänder på klinik eller hemma. Brilliant Smile berättar mer om väteperoxid.

Tändernas emalj är vit och består av icke-organiskt material, det organiska materialet som bryts ner med hjälp av tandblekning är med andra ord rester av exempelvis kaffe, tobak, mat etc. som har packats in i emaljstrukturen. Dessa missfärgningar kan endast blekas bort av en oxiderande substans som frigör fria syreradikaler. Väteperoxid och dess derivat som beskrivs nedan är därför inte skadliga mot tändernas emalj och bryter endast ner organiskt material (missfärgningarna) i och på tänderna.  

Det finns en hel uppsjö av olika sorters tandblekningsprodukter innehållande peroxidlösningar idag. Alla preparat är inte lagliga, och kan dessvärre orsaka skada för konsumenten. Nedan nämner vi de tryggaste och mest preparaten:

  • Väteperoxid är är det vanligaste preparatet i tandblekningsprodukter idag, det är ett väl beprövat ämnen som visat sig både effektivt och skonsamt mot tänderna. Preparatet förekommer ofta i klinikblekningsmetoder (20-40%) och de flesta dagblekningsprodukterna (6%) för hemmabruk. Värt att nämna är att väteperoxiden är aktiv i ca 1-2 tim och blir därefter verkningslös, därför rekommenderas inte väteperoxid till de patienter som önskar utföra nattblekning.
  • Karbamidperoxid är även ett vanligt preparat som är ett derivat av väteperoxid, vilket betyder att det bryts ner och frigör väteperoxid över tid. Det används i tandblekningsprodukter och förekommer oftast i tandblekningspreparat för hemmabruk. För att nå ett bra och absolut säkert resultat bör peroxidhalten vara 18%, det motsvarar då 6% väteperoxid vilket är den lagliga gränsen för tandblekningspreparat som delats ut av en tandläkare. Karbamidperoxiden verkar på lång sikt och rekommenderas ofta till patienter som önskar behandlas med nattblekning, eller de som har djupt missfärgade tänder. Peroxidlösningen bleker aktivt i upp till 9 timmar och är ett väl beprövat ämne i tandblekningsprodukter för hemmabruk.

Men se upp för...

Natriumperborat är ett ämne som används i bland annat tandblekningsprodukter idag. Vad många inte vet är att natriumperborat är klassificerat som reproduktionstoxiskt och är därmed förbjudet i kosmetiska produkter. Vi avråder Er därför att använda preparat innehållande Natriumperborat. Se bifogad resurslänk från Läkemedelsverket för mer information.


Sammafattningsvis är väteperoxid eller karbamidperoxid det bästa alternativen i tandblekning. Peroxidlösningarna är effektiva och skonsamma mot tänderna och är idag de mest förekommande preparaten i tandblekningsgeler. Viktigt att tänka på är dock att blekningsgelen bör vara pH-neutral, vilket utsluter risk för frätskador på tandens emalj.

Brilliant Smiles samtliga tandblekningsgeler är pH-neutrala. Dessutom innehåller preparaten ämnen som stärker & reparerar skador på emaljen, vilket i slutändan ger friskare, starkare & vitare tänder!

Läs mer om Brilliant Smile-metoden här.