Västra Hamnen Rotaryklubb – Malmö

Vanliga förkortningar som används inom Rotary

Blogginlägg   •   Dec 20, 2013 09:40 CET

RIP
Rotary International President

RIPE
Rotary International President Elect

SRS
Svensk Rotaryservice består av de 10 guvernörerna. Ändamålet med SRS är att driva och vidareutveckla den distriktsgemensamma databas, som utgör underlaget för medlemsservice till de svenska rotarianerna. Vidare har man överinseende över Rotarys Ungdomsutbyte, Läkarbanken samt stiftelser och fonder gemensamma för Rotarianer i Sverige. SRS har två fasta möten per år.

DO
Distriktsorganisationen

DG
District Governor

DGE
District Governor Elect

DGN
District Governor Nominee

IPDG
Immediate Past District Governor

PDG
Past District Governor

AG
Assistant Governor

PETS
President Elect Training Seminar

GETS
Governors-Elect Training Seminar

RU
Rotarys Ungdomsutbyte (endast Sverige)

RYE
Rotary Youth Exchange (den officiella förkortningen)

YEO
Youth Exchange Officer (står på ansökningsblanketterna)

Rotaract
Ungdomsverksamhet för åldrarna 18-30 år

RYLA
Rotary Youth Leadership Awards Ledarskapsseminarium för ungdomar under en helg i oktober.

NGA
New Generations Aveny, den femte tjänstegrenen införd 2010.

TRF
The Rotary Foundation är  Rotary Internationals stiftelse för biståndsarbete och har som mål att främja världsförståelse och fred genom utbildning och humanitära insatser. TRF:s helt dominerande program är Polio-Plus. TRF genomgår nu en stor förändring i Future Vision Plan (FVP)som träder i kraft 2013-07-01. Det innebär en förenklad administration och bättre ekonomisk kontroll. Utbildning sker inom distriktet under året.

Läkarbanken
Läkarbanken har sitt ursprung i vårt distrikt, där den tillkom på initiativ av Lars Braw. Den firar 25 årsjubileum 2013. Huvuduppgiften är att bidra med sjukvårdsinsatser i U-länder.

U-fonden
Svenska Rotarianers Fond för Internationellt Utvecklingsarbete bildades 1968. Den ger människor och organisationer i U-länder hjälp till självhjälp och lämnar huvudsakligen bidrag till projekt som verkar för höjd utbildningsnivå.

GSE
Group Study Exchange. Den kommer genom Future Vision Plan för TRF att ändras till VTT, Vocational Training Team och får andra regler.

RFE
Rotary Friendship Exchange organiserar gruppresor-utbyten mellan rotarianer i olika länder.

Fellowships
Kamratgrupperingar med gemensamma intressen, t.ex. motorcykelåkning, segling.

Birgitta Arnving-Friberg 2012-12-15

Copyright © 2004-2013, SRS Ideell förening & D-2390. All rights reserved