Implema

Varför inköpsoptimering?

Blogginlägg   •   Mar 28, 2012 19:54 CEST

Genom att optimera företagets inköp sänks deras kostnader och konkurrenskraften ökar!

Känner ni igen er i något av följande citat?

  • ”Vi har överlager!”
  • ”Vår servicegrad kunde vara bättre!”
  • ”Vår personal hinner inte med mer än brandsläckning!”

Detta är endast ett axplock av de inköpsrelaterade problem som företag står inför dagligen. Det är inte alls ovanligt att man på någon nivå inom ett företag upplever situationer som överensstämmer med någon eller flera av punkterna ovan.

Synonymt för alla dessa är att de i någon form driver onödiga kostnader, antingen genom att direkt generera reella kostnader eller indirekt genom förlorad försäljning.

Genom att se över sin inköpsprocess och se till att optimera sina inköp kan man vända ett reaktivt agerande till ett proaktivt handlande. På så sätt möjliggörs att man kan öka sin leveransprecision samtidigt som lagrets kapitalbindning sänks.

Sänk varulagret genom rätt affärsprocess

För många små och medelstora företag är varulagret deras största investering. Ansvariga för att förvalta varulagret är företagets inköpsstyrka (eller motsvarighet), vilket innebär att en inköpare potentiellt genomför miljoninvesteringar varje år.

En mycket stor del i att se över företagets inköp är därför att säkerställa att man har en affärsprocess som stödjer inköparnas möjlighet att genomföra sina lagerinvesteringar genom ett proaktivt förhållningssätt.

Anders Herlitz väl beprövade sju inköpssteg ger en grundläggande process för att optimera service- och lagernivåer samtidigt som lager-, drift- och logistikkostnader minimeras.

  1. Prognostisering av efterfrågan
  2. Prognostisering av ledtid
  3. Optimering av servicenivå
  4. Strategi för orderfrekvens
  5. Dagliga inköp (målet för rätt lager och service)
  6. Specialbeställningar
  7. Validering av order

Den logiska, sekventiella och integrerade implementeringen av principerna bidrar till att säkerställa att efterfrågan förvaltas väl och att lagret ger önskad produkttillgänglighet utan alltför stora lager eller överdrivna lager- och arbetskostnader.

De sju inköpsstegen kommer att behandlas mer detaljerat i en separat artikelserie.