Verismo Systems AB

Varför vi alltid rekommenderar single sign-on

Blogginlägg   •   Feb 10, 2015 15:13 CET

Single sign-on, SSO, gör det möjligt för användaren att loggas direkt in i ett system från ett annat. Verismo HR länkas ofta samman med befintliga lösningar genom SSO för att skapa en smidig och dynamisk användarupplevelse.

Genom auktorisering och autentisering möjliggör single sign-on direkt tillträde från ett system till ett annat. Detta ger flera fördelar avseende säkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet. I Verismo HR ses användandet öka markant efter implementering av SSO, samtidigt som lösningen upplevs smidigare när det enskilda inloggningsmomentet försvinner. Detta, i kombination med att den minskade lösenordshanteringen ger större säkerhet, gör att vi alltid rekommenderar single sing-on till våra kunder.