Poolia

Varslen fortsätter 2013

Blogginlägg   •   Feb 08, 2013 07:08 CET

Under vintern har det pratats mycket om varsel, uppsägningar och neddragningar. 2013 ser ut att följa i samma negativa trend. Enligt Konjunkturinstitutet kan vi se en arbetslöshet på 8,5 procent i början av 2014.

Sedan finanskrisen 2008 har larmrapporterna avlöst varandra och lågkonjunktur har näst intill blivit standardläget. Vissa företag har märkt av konjunkturen mer än andra och som land har Sverige klarat sig bättre än många andra ekonomier. Men 2013 kan även Sverige få sig en rejäl släng av ekonomisk instabilitet, som kan drabba såväl företag som privatpersoner.
Så här skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos för framtiden:

”Året inleds svagt och arbetslösheten fortsätter att stiga. Först i slutet av 2013 påbörjas en återhämtning. Det tar sedan många år innan svensk ekonomi är i balans eftersom lågkonjunkturen är djup.”

Enligt deras prognos kommer arbetslösheten att stiga till så högt som 8,5 procent under 2014 – på grund av minskad efterfrågan från både hushåll och företag som försvagar arbetsmarknaden.
Framtidstron är också låg i många branscher. I Konjunkturinstitutets konfidensindikator, som mäter framtidstron hos företagen, ligger såväl tillverkningsindustrin och byggbranschen som de privata tjänstenäringarna långt under det historiska genomsnittet.
Men vissa branscher bryter också trenden: Livsmedelshandlare och tekniska konsulter är två vitt skilda branscher som ser ljusare på framtiden.