Accelerator Nordic AB

VD Andreas Bunge har ordet

Blogginlägg   •   Mar 07, 2012 09:46 CET

Verksamheten har under 2011 utvecklats sig väl i alla delar och vi har hittills klarat oss bra genom den globala kris som annars präglat året.

Genom att under 2011 dela ut läkemedelsbolaget PledPharma tycker jag att vi inte bara har skapat betydligt bättre förutsättningar för Accelerator och för PledPharma, utan också för våra aktieägare som, utöver Accelerator, har fått del i ett mycket spännande och löftesrikt läkemedelsbolag. Efter utdelningen har vi i dag en koncentrerad verksamhet kring två huvudområden, ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnology”.

Inom området Imaging Software finns dotterbolaget SyntheticMR, som har gått in i en ny spännande fas. Från att ha varit ett utvecklingsbolag till att idag kommersiellt sälja en godkänd produkt, SyMRI®, på MR-marknaden. Som ett led i denna utveckling har också en ny VD rekryterats och vi för nu aktiva diskussioner med internationellt ledande MR-företag för att nå ut till en bredare och global marknad genom att sälja produkten tillsammans med deras system.

Inom vårt andra fokusområde, Medical Nanotechnology, har vi kunnat samla och skapa unik kompentens, applicerbar inom ett flertal områden. Även här har vi en produkt för MR, i det här fallet ett kontrastmedel för cancerdiagnostik. Utöver det har vi ytterligare ett projekt inom onkologiområdet samt en produkt för ortopediska och dentala implantat.

SPAGO Pix, det MR-kontrastmedel som utvecklas av SPAGO Imaging, är ett unikt, nanopartikelbaserat och tumörselektivt MR-kontrastmedel som har förmåga att ackumuleras i tumörer. Genom att man uppnår bättre kontrast mellan tumörvävnad och frisk vävnad, är det möjligt att detektera mindre tumörer och metastaser. Under året har bolaget lyckats ta fram ett gadoliniumfritt kontrastmedel och i och med det även helt tagit bort risken för Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som drabbar patienter med nedsatt njurfunktion och som har associerats med dagens gadolinium-baserade kontrastmedel. Vinnova beviljade i november 3,6 miljoner kronor i finansieringsbidrag till att slutföra den prekliniska verifieringen. Produkten skapar ett intresse på marknaden och vi har redan påbörjat kommersiella kontakter med partners.

Med AddBIOs första produkt, Zolidd®, har vi nu kliniska resultat som visar att man väsentligt förbättrar stabiliteten av implantat i ben. Tekniken bygger på att man lokalt med hjälp av en nanometertunn ytbeläggning på implantatet kan leverera en redan godkänd och etablerad läkemedelssubstans (bisfosfonat), vilken minskar nedbrytning av benvävnad kring implantatet. Detta har ytterligare förbättrat förutsättningarna för att inleda partnersamarbete med implantatbolag.

Ett tidigt men spännande projekt som också utnyttjar nanoteknik för att uppnå tumörselektivitet är ProtR-C. Genom en proteinbaserad nanokapsel som används som bärare av cellgift, vill man koncentrera cellgiftet till just tumören för att på så sätt minimera påverkan på omkringliggande vävnad, något som annars kan leda till allvarliga och till och med livshotande biverkningar.

Genom att samla och bygga unik kompetens inom våra fokusområden kan vi inom Accelerator bedriva framgångsrik och kostnadseffektiv produktutveckling samt utnyttja de synergier som finns inom gruppen för att ta konkurrenskraftiga produkter fortare till marknaden. Då vi nu tagit flera av våra bolag till en nivå som är mogen för detta, lägger vi nu allt större kraft på kommersialisering, dvs. försäljning, marknadsföring och partnering med globalt marknadsledande företag. Jag ser fram emot ett händelserikt 2012 med många möjligheter.

Andreas Bunge
VD Accelerator Nordic AB