Accelerator Nordic AB

VD Maria Wrethag har ordet

Blogginlägg   •   Aug 29, 2012 12:15 CEST

Projekten inom båda våra fokusområden, Imaging Software och Medical Nanotechnology forsätter att utvecklas väl och vår prioritet ligger fortsatt på utlicensiering/partnering, försäljning och marknadsföring.

Inom Imaging Software har SyntheticMR nyligen tagit ett stort steg framåt med en av de globala MR-tillverkare som vi för diskussioner med för att gemensamt med sådana aktörer som partners kunna nå ut med SyMRI, SyntheticMRs programvara för effektivare MR-undersökningar, på den internationella marknaden.  SyntheticMR har tecknat utvärderingsavtal med en av dessa ledande aktörer, som efter positiva resultat från en första intern analys, nu kommer att vidare verifiera SyMRI direkt hos kunder på utvalda kliniker i USA och Europa. MR-tillverkaren vill med utvärderingen bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval i sina egna MR-kameror och system. Det här är ett viktigt avtal och ett erkännande av den kommersiella potential som programvaran har globalt.

Inom Medical Nanotechnology lägger nu AddBIO full kraft på att identifiera en internationell, industriell partner för bolagets produkt på den globala dentala marknaden. Detta efter de positiva kliniska resultat vi tidigare i år kunde presentera och som har väckt intresse bland såväl potentiella partners som tandläkare och patienter. För att göra denna satsning har vi nu rekryterat Ulf Sewerin som VD för AddBIO. Ulf Sewerin har lång, internationell erfarenhet inom medicinsk teknik med över 25 år i globalt ledande bolag inom dentala implantat.

SPAGO Imaging förbereder nu de sista prekliniska studierna som ska göras för att kunna ta SPAGO Pix, det MR-kontrastmedel som SPAGO Imaging utvecklar, till klinisk fas. SPAGO Pix är på många sätt ett unikt kontrastmedel som, enligt ledande radiologer, har potential att väsentligt förbättra förutsättningarna för tumördiagnostik med hjälp av MR. Detta väcker intresse på marknaden, och som vi tidigare har kommunicerat gör detta att vi undersöker tidiga partneringmöjligheter för SPAGO Pix tillsammans med rådgivare. För att hitta bästa möjliga väg framåt ser vi även över alternativa finansieringsstrategier för SPAGO, inklusive riktad nyemission till tredje part eller en möjlig IPO.

Kort sagt ser jag stora möjligheter till kommersialisering av innehaven inom båda våra fokusområden framöver, och jag ser fram emot att fortsätta leda verksamheten.

Maria Wrethag (f.d. Fors)
VD Accelerator Nordic AB