Yennenga Progress

Veckans krönika: Språk och demokrati

Blogginlägg   •   Aug 28, 2015 10:13 CEST

I ett land som Sverige är det lätt att ta demokratiska värderingar och rättigheter för givna. Visst händer det att de demokratiska kugghjulen kärvar, men i grund och botten upplever nog de flesta att demokratin är ganska stabil. Och språket är en av de många byggstenar som bidrar till stabiliteten.

Makt och språk hänger ihop

Ofta hänger språk ihop med makt, åtminstone med tillgången till makt. Abstrakta företeelser som makt, demokrati och jämlikhet fördelas nämligen av den som har makten – språket – att beskriva dem. Den som har makten över språket har också makten att skriva reglerna som styr hur resurserna ska fördelas, makten att tolka reglerna, och slutligen makten att genomdriva dem.

I Sverige kan i princip alla vuxna läsa, och det finns en lång tradition av öppenhet i den offentliga förvaltningen med lagstadgad rätt att ta del av offentliga handlingar. Dessutom har Sverige också en språklag som säger att myndigheterna ska uttrycka sig vårdat, enkelt och begripligt. Sammantaget gör det här att jag och alla andra som bor här har goda förutsättningar att förstå och påverka de offentliga institutionerna, och att förstå och delta i det offentliga samtalet. Vi kan förstå makten, och vi kan påverka den med demokratiska medel. Till exempel genom att skriva insändare, motioner och artiklar.

Demokrati är att kunna och få förstå

Men myntet har två sidor. Hur demokratiskt är det att få ta del av en offentlig handling som är så krångligt skriven att man inte kan förstå den, eller om man måste vara jurist eller skatteexpert för att faktiskt begripa vad till exempel Polisen eller Skatteverket sysslar med? Hur utövar man sina demokratiska rättigheter om Försäkringskassans beslut inte är tillräckligt tydliga för att man ska förstå vad de beslutar, och vad besluten innebär för en själv? Då spelar det ingen roll att man faktiskt kan läsa, eller att man kan få tag i offentliga handlingar. Då blir lagstadgade rättigheter bara tomma ord.

Demokratiska rättigheter hänger därför intimt samman med maktens skyldigheter att uttrycka sig så att alla kan förstå. Därför är det så viktigt att läskunnigheten är hög och att makthavarna anstränger sig för att uttrycka sig så att medborgarna förstår vad de menar. Det är två viktiga byggstenar i ett demokratiskt och jämlikt samhälle.

Jag har lyckan att arbeta med något som jag själv tycker är värdefullt, och som jag tänker mig gör människors liv och vardag lite bättre. På visitkortet står det ”examinerad språkkonsult i svenska”. Men i praktiken jobbar jag med demokrati och mänskliga rättigheter. Det är det som får mig att gå till jobbet på morgnarna.

Anki Mattson

Språkkonsulterna