Mind Sthlm

Verksamhetschefen har ordet.

Blogginlägg   •   Okt 27, 2016 17:27 CEST

Hej!

Jag heter Jenny Brodén är leg psykoterapeut och är verksamhetschef på Mind Sthlm. Ett arbete jag trivs väldigt bra med och känner mig hemma i!

Som verksamhetschef arbetar jag både med att ta hand om personalen samt ansvara för att all behandling och kontakt med patienter under Mind Sthlms tak har högsta möjliga kvalité.

Detta innebär bland annat att jag håller mig uppdaterad på resultaten från våra kundenkäter. Jag gör uppföljningar och kontrollerar så att journaler håller hög kvalité och är lämpliga för ändamålet. Jag finns tillgänglig dagligen för att personal och även patienter och kunder ska kunna nå mig. Jag håller i personalmöten, arbetsplatsmöten, medarbetarsamtal och organiserar den kollegiala handledningen på mottagningen.

Tillsammans med resten av ledningen, uppdaterar vi regelbundet våra rutiner för att kvalitetssäkra så att vården hela tiden kan förbättras. Vi har under de senaste åren byggt upp ett gediget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) enligt Socialstyrelsens krav för vårdbolag. Det betyder att vi både som underleverantör, och i olika samarbeten med vårdpartners, tar ansvar för egenkontroll, utredning av rapporter, klagomål och synpunkter, förbättrande åtgärder samt kontinuerlig förbättring av processer och rutiner.

Min ambition är att vi ska vara en mottagning där våra patienter och kunderna känner av vårt genuina intresse av att hjälpa, samtidigt som vi ger dem ny kunskap, inspiration och verktyg som bidrar till psykiskt välmående.

Jenny Brodén, leg psykoterapeut, verksamhetschef.
jenny@mindsthlm.se