Poolia

Verktygen som bygger din karriär

Blogginlägg   •   Feb 08, 2011 16:44 CET

Oavsett vad du tar dig an för uppgift här i livet så beror slutresultatet till stor del på hur väl förarbetet är utfört. Det gäller även inom yrkeslivet. Förstudier är aldrig bortkastad tid utan ökar dina chanser betydligt i en rekryteringsprocess.

Kortfattat kan förberedelsefasen beskrivas i tre steg: självinsikt, marknadsinsikt och en handlingsplan för att ta dig dit du vill. Vi har samlat verktygen för att göra din resa lättare.

Ta kontroll över ditt yrkesliv
Självinsikt - lär känna dig själv

Genom en god självinsikt har du lättare att planera och styra ditt yrkesliv. Det ger dig en möjlighet att se vad du är bäst lämpad att arbeta med och var du trivs bäst.

När du vet vad du har att ge en arbetsgivare och vad du själv strävar efter, blir det också lättare att sälja in din kompetens.

Steg 1 - handlar om att identifiera sin kompetens, erfarenhet och färdigheter. Det kan vara lätt att förringa sina styrkor, men det kan du enkelt åtgärda genom att göra en mer djupgående kompetensinventering.

Steg 2 - handlar om att rannsaka sig själv och identifiera vilka roller och arbetsuppgifter som stimulerar dig.

Steg 3 - handlar om hitta de värderingar och drivkrafter som är viktiga i ditt yrkesliv.  En arbetsplats som matchar dina värderingar och där du får utlopp för dina drivkrafter, innebär också att du lättare blir motiverad och känner arbetsglädje. Och omvänt, så finns risken att du förlorar känslan av meningsfullhet och engagemang.

Ofta är det lättare att ta sig igenom denna del av förberedelsen med hjälp av en annan person, till exempel en coach, mentor eller god vän. 

Utifrån den bild som vuxit fram - identifiera vilka arbetsroller som är intressanta för just dig. Komplettera med att gå igenom vilka branscher som väcker ditt intresse och vilka företag du helst vill jobba på.

Marknadsinsikt - lär känna marknaden

En omvärldsanalys är alltid värdefull när du vill ta nästa steg i ditt yrkesliv. Det är viktigt att säkerställa att de önskemål som växt fram är realistiska i förhållande till läget på arbetsmarknaden.

Viktiga frågor att undersöka är:

Hur ser arbetsmarknaden ut för de tjänster som du identifierat som intressanta? Vad är bedömningen för framtiden?

Det finns många sajter som kan ge värdefulla tips, exempelvis:

Inom vilka branscher finns de arbetsområden du söker? Vilka branscher kan du tänka dig att jobba inom? Vilka företag finns i det geografiska område du är intresserad av att jobba och bosätta dig i?

Gör en koll om din uppfattning stämmer med verkligheten!

Det är inte alltid att den bild du har av ett företag eller en bransch stämmer överens med hur det är i verkligheten. Därför kan det vara bra att skaffa sig djupare kunskap. Detta är något som även gynnar dig när du söker jobb. Eftersom du då är påläst och kan rikta din ansökan tydligare, ställa relevanta frågor i kontakten med företagen eller matcha dina svar vid en intervju.

Tips på hur du kan få mer information om det företag eller den bransch du är intresserad av:
- branschtidningar
- företags hemsida
- ställ frågor till dem som jobbat/har jobbat inom branschen

Handlingsplan - lär dig att agera rätt

Inför arbetet med en personlig handlingsplan är det vikigt att genomföra en nulägesanalys. Detta underlättar för dig när du ska identifiera mål och aktiviteter som leder dig fram till det önskade yrket.

Var ärlig med dig själv. Finns det några hinder för att nå den bild som tagit form?

Exempel på frågeställningar för att leda dig framåt:

  • Har jag rätt utbildning?
  • Har jag rätt erfarenhet och kompetens?
  • Har jag rätt branschkunskap?
  • Hur står jag mig i konkurrensen på relevant arbetsmarknad?
  • Har jag rätt kontakter?
  • Fungerar ditt privatliv med din önskade yrkesroll?
  • Behöver du frigöra tid från ditt privatliv för att satsa mer på ditt yrkesliv?

Nu bör du vara redo för att göra upp en handlingsplan för att nå ditt mål. Tänk på att det är viktigt att sätta upp både korta och långsiktiga mål. Att söka arbete tar tid och det finns mycket att göra på vägen. Det gäller att välja de aktiviteter som leder dig mot det mål du har satt upp.