Middagsfrid

Vi klimatkompenserar de utsläpp som vår verksamhet genererar

Blogginlägg   •   Okt 20, 2010 17:18 CEST

Vi satsar mellan 3-6 kr per matkasse under år 2010 i ett projekt som syftar till att både reducera koldioxidutsläpp, minska jorderosion, ökad biologisk mångfald och ge många kenyanska familjer en mer hälsosam inomhusmiljö.

Vi är ensamma i Sveirge om att både klimatkompensera transporten och även produktionen (som är ca 95% av utsläppen) av all mat som vi leverar till våra prenumeranter.

Genom en svensk uppfinning kallad Solvatten kan vatten göras tjänligt att dricka utan att behöva koka det. Genom en sådan vattenbehållare kan en familj minska sin konsumtion av ved vilket minskar avskogningen och därmed också utsläppen. Kvinnorna som normalt ägnar mycket tid åt att passa elden för att koka vatten kan också frigöra tid för att i högre utsträckning förvärvsarbeta vilket förbättrar familjens ekonomi.

Vi beräknar satsa en halv miljon kronor på detta projekt under året. Sätter man detta i relation till föregående års vinst på 3,3 miljoner kronor är det ganska stora siffror. Vad som avgör om vi satsar 3 eller 6 kronor per kasse beror på hur klimatsmart vår mat är just den veckan.

Om vi väljer nötkött och växthusodlade grönsaker gör vi det dyrt för oss själva och väljer vi vilt och rotfrukter blir det billigare för oss.

Berätta för oss hur du er på saken:

http://www.kickisblogg.se/hander-pa-middagsfrid/2010/09/vi-klimatkompenserar-de-utslapp-som-var-verksamhet-genererar/