Middagsfrid

Vi konsumenter kan förändra

Blogginlägg   •   Okt 20, 2010 17:11 CEST

I mitten av september arrangerade Livsmedelsföreningen den årliga konferensen Livsmedelsdagarna. På livsmedelsbloggen.se (organisationen Livsmedelsföretagen ligger bakom den) kan man läsa att temat för årets konferens var förtroendet för livsmedelsbranschen.

Konsumentundersökningar visar att kritiken och de senaste årens matdebatt har ökat konsumenternas medvetenhet och i vissa fall även deras oro. Tilliten till livsmedelsbranschen har minskat något och konsumenterna ställer fler och mer kritiska frågor om maten. På livsmedelsbloggen tycker man att kritiken och matdebatten har varit bra för livsmedelsföretagen eftersom konsumenternas frågor krävt svar från företagen om varför de tillverkar maten på ett visst sätt och varför de använder ingredienser som de gör. Detta har lett till att många har tittat över ingredienserna i sina produkter, vilket i sin tur bl.a. medfört att vissa tillsatser har tagits bort.

Vi håller med livsmedelsbloggen. Om vi som konsumenter kritiserar, ifrågasätter och ställer krav på de produkter som vi vill köpa, kommer livsmedelsbranschen att förändras. Se bara på exemplet med Zetas pasta med ägg från frigående höns som vi lyckades få fram under våren. Vi konsumenter har makt och den måste vi använda för att ändra livsmedelsbranschen i rätt riktning.

Berätta vad du tycker:

http://www.kickisblogg.se/aktuellt/2010/09/vi-konsumenter-kan-forandra/