Alerta Bokförlaget

Vi vaktade vid milorna både natt och dag

Blogginlägg   •   Aug 21, 2012 12:43 CEST

Kolonisten Johan Ågren  i Mötingselberg utanför Vilhelmina på 1920-talet fortsätter att berätta för oss:

"Vid denna kritiska tid hade domänstyrelsen rätt mycket kolved som huggits så tidigt som 1914. De erbjöd oss att köpa den för fem öre reset. Själv hade revirförvaltningen betalat tjugofem öre för bara huggningen. Priserna var dock så låga att de ej ansåg att det var lönsamt att fortsätta med arbetet. Att köpa kolveden var ett vågspel för oss fattiglappar. Men vi räknade med att därigenom få sysselsättning för de hästar, vilka vi tidigare inköpt. Vi köpte därför denna kolved och upprättade sedan ett kontrakt med ett bruk i Bergslagen om en kolleverans på sex vagnar. Vi fick förskott så vi kunde sätta igång med arbetet.

Vi var ju industriarbetare från Eskilstuna och ingen av oss hade erfa­renhet av kolning. Vi skrev då till Järnkontoret efter en "Instruk­tionsbok i kolning". Den blev flitigt läst den vintern! Men då vi satte igång med kolningen var vi nog litet rädda av oss. Både natt och dag hade vi vakt vid milorna. Hela vårt lilla kapital hade vi satsat på detta för att klara krisen. Vi fortsatte våra kolarstudier och arbetade enträget med kolning hela vintern. Förskottet tog slut innan någon kolvagn levererats. Då reste vi till samhället i Vilhel­mina och gjorde en transaktion med den kooperativa affären där. Affären fick överta kontraktet.

På så sätt fick vi proviant för att kunna fortsätta vår kolning. Affären fick ta ut pengar alltefter vi levererade kol. Det var vår säkerhet. Risken fanns ju att milorna skulle brinna upp. Därför var det viss risk för kooperativa att överta kontraktet. Då arbetet var färdigt minns jag att vi var skyldiga affären hundra kronor. Tursamt hade en av kamraterna två obligationer. Dessa lämnade vi som pant tills vi betalt vår skuld. Vi var ju måna om deras förtroende."

Utdrag ur "Kolonisterna på hjortronmyrarna" av Lilian O. Montmar. Dokumentären är en pendang till "Maria Magdalena Mathsdotter - Kungen, samekvinnan och den franske pastorn, 2012"

Se hemsidan: http://home.swipnet.se/Alerta