VIDA Museum & Konsthall

VIDA VÄNNER

Blogginlägg   •   Maj 17, 2016 13:19 CEST

Föreningen Vida Vänner har som främsta uppgift att stödja verksamheten på Vida Museum.

Som medlem får Du tillfälle att möta andra konstintresserade och se högklassig konst i en av Sveriges vackraste konsthallar.
Du får inbjudningar till vänaftnar, vernissager, konstnärssamtal och musikevenemang samt fri entré till museet.
Föreningen har mer än 1300 medlemmar

Styrelsen strävar efter ett varierat program och tar gärna emot tips och idéer från medlemmarna.

Christer Rosén
ordförande


Medlemskapet i VIDA Museums vänner berättigar till följande förmåner:

Fri entré till museiavdelningarna och konsthallen

Medlemsrabatt på särskilt utvalda objekt i museibutiken

Möjlighet att vinna i en årlig utlottning av två konstverk gjorda av Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien. Sant särskild inbjudan till Vänföreningens arrangemang.

Medlemskapet i VIDA Museums vänner kostar 175 kr / kalenderår. Två personer med samma adress betalar tillsammans 300 kr.

Bli medlem i VIDA Museums vänner genom att sätta in beloppet på pg 17 58 84-6. Märk talongen med VIDA Vänner och ange namn, adress samt e-postadress.

Välkommen att bli medlem du också!