Primelog Software AB

Vikten av att skapa och ha kontroll över kostnader och logistikflöden

Blogginlägg   •   Sep 16, 2014 12:40 CEST

Frakter är idag något som ökar i stora delar av världen, möjligheten att nå ut till och bredda sin marknadsnärvaro utanför sitt eget lands gränser är enklare än vad många tror. I takt med att möjligheterna till att skeppa utomlands ökar så skapas ofta allt större och mer komplexa flöden, inte bara för stora sändningar utan också för små kollin och paket.

Att skapa och få kontroll och visibilitet över flödet och verksamheten blir alltmer affärskritiskt. Både när det gäller själva transporten men också att kontrollera kostnaderna. Att vara säker på att man fakturerats rätt enligt avtal baserat på informationen från ett litet kolli till en stor sändning blir allt svårare i takt med att flödena ökar och växer.

Att börja med att få kontroll på dessa kostnader möjliggör för många en kostnadsbesparing både sett till effektivitet men också vid ren fakturamatchning och kontroll. På Primelog ser vi tydligt tendenser på att både mindre och större aktörer letar efter möjligheten att få kontroll på transportkostnader.

Möjligheten att kunna få rapporter och analyser som inte bara visar totala fraktkostnader utan också vad som driver dessa.  Det ställs dessutom krav från fler och fler organisationer om information för avvikelser och möjlighet till uppföljning.

Dessa krav behöver mötas och det finns pengar att spara genom att få kontroll på transportkostnadernas alla delar. På Primelog är vi pionjärer inom att leverera lösningar för kostnadskontroll till både små som stora organisationer. Vi vet vikten av att basera beslut på rätt information, din information och inte enbart transportörens.

Vill ni veta mer om våra lösningar för kostnadskontroll eller hur mycket ni själva kan spara är du välkommen att kontakta oss, eller läsa mer om till exempel vår instegspaketering – Freight Cost Control.