IL Recycling

Vikten av bra upphandlingar

Blogginlägg   •   Maj 15, 2014 12:03 CEST

På årets Återvinningsdag presenterade Gunilla Glasare från Sveriges Kommuner och Landsting ett pågående samarbetsprojekt mellan de olika intressenterna i avfallshantering, som syftar till att utveckla en verktygslåda för att genomföra funktionsupphandlingar och upphandlingar som bygger in innovation och utveckling i processen. Potentialen och vikten av ett sådant projekt är stor. Kommuner och landsting upphandlar för flera hundra miljarder årligen och att förbättra upphandlingarna kan innebära stora besparingar för oss som medborgare, genom att man åstadkommer en mer effektiv verksamhet. Men projektet som sådant ger också ett antal positiva mjuka effekter. Samarbete och dialog mellan olika intressenter skapar tillit vilket är en bra grund för utveckling även inom andra områden. Jag ser mycket fram emot effekterna från detta projekt och tycker att det är ett riktigt win-win-projekt där alla kan bli vinnare i slutänden.

Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef, IL Recycling