Sveriges Kommuner och Landsting

Viktigast är vad eleverna lär sig och deras omdöme om skolan

Blogginlägg   •   Dec 20, 2013 13:26 CET

Hur mycket barnen lär sig och hur bra de trivs i skolan är centrala frågor för varje förälder och elev som ska välja skola. Det är också de frågor som Grundskolekvalitet.se har fokus på.

Emelie Lillienfeldt, Saco efterfrågar jämförelser av hur resurser fördelas inom skolor. Vi tycker att resultaten är viktigare. Samtidigt delar vi hennes åsikt om att olika skolor har olika förutsättningar och vikten av att i en jämförelse visa hur elever utvecklas på olika skolor.

Vi menar att lärarnas breda kompetens är den bästa garanten för goda resultat och trygga elever. Det bästa måttet är därför att titta på hur nöjda eleverna är och hur lärarna lyckas motivera eleverna. Därför satsar vi under året på att ta fram elevenkäter som speglar hur nöjda eleverna är med studiemiljön och undervisningen. Det blir ett viktigt komplement till betygen.

För den som vill fördjupa sig kommer Grundskolekvalitet.se också att presentera andra mått, som SALSA-mått, lärarbehörighet, likvärdig betygsättning samt hur skolornas resultat utvecklas över tid.

Vi har en långsiktig plan att fortsätta utveckla Grundskolekvalitet.se till att bli den självklara adressen för elever och föräldrar som vill hitta relevant information om grundskolor. I det arbetet välkomnar vi synpunkter och idéer från användare och andra som är engagerade i skolan.

Håkan Sörman
vd, Sveriges Kommuner och Landsting

Claes Nyberg
vd, Friskolornas riksförbund

Annika Lundius
vice vd, Svenskt Näringsliv

Repliken har publicerats på dagenssamhälle.se, 2013-12-20.

Läs debattartikel om den nya skolwebbplatsen

Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook