Sveriges Kommuner och Landsting

Viktigt att ge bredband fortsatt hög prioritet

Blogginlägg   •   Aug 09, 2013 11:48 CEST

Utbyggnaden av bredband är oumbärlig för landsbygdens utveckling. Området måste ha fortsatt hög prioritet när regeringen beslutar om landsbygdsprogrammets inriktning i höst.

Under flera år har olika byanät och så kallade Leadersamordnare bidragit till att infrastruktur för bredband kommit till stånd på landsbygden, på platser där kommersiella lösningar inte fungerar. Det håller Sverige i framkant och landsbygden i jämna steg med storstaden. Bredband är i dag en grundläggande infrastruktur som behövs i hela landet. Fortsatt utbyggnad är avgörande för landsbygdens utveckling.

Under 2007-2013 har EU-medel och svensk medfinansiering på sammanlagt 1,3 miljarder kronor kanaliserats till bredbandssatsningar via landsbygdsprogrammet. Även medel ur EU:s regionalfond har använts. Men när det gäller de kommande sju åren är budgeten för det svenska landsbygdsprogrammet oklar.

EU signalerar om 20 procents neddragning till Sverige. Och regeringen överväger i sin tur att nedprioritera bredbandsutbyggnad när man i höst beslutar om landsbygdsprogrammets inriktning för kommande sjuårsperiod.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att en sådan nedprioritering skulle få allvarliga konsekvenser för landsbygdens befolkning och företag. Den skulle gå stick i stäv med regeringens egna ambitioner om säkrad tillgång till bredband i hela landet och om att Sverige ska vara ett ledande IT-land. Förbundet uppmanar därför regeringen att inte fatta beslut som hämmar den svenska bredbandsutbyggnaden.

Dessutom är det viktigt att kunskap och erfarenheter från regional respektive lokal nivå nu förs in i landsbygdsprogrammet i sin helhet. Tillsammans med regioner och andra intressenter analyserar för närvarande länsstyrelserna de olika regionernas styrkor, svagheter och möjligheter. Resultaten blir färdiga i september och kommer då att visa vilka regionala prioriteringar som finns. Dessa måste regeringen ta hänsyn till för att veta vad som är viktigt och effektivt att satsa på i landsbygdsprogrammet de kommande sju åren.

Det pågår nu ett intensivt arbete inför EU:s nästa programperiod 2014-2020. Sverige ska göra en partnerskapsöverenskommelse med EU. Den ska såväl nationell som lokal och regional nivå stå bakom. Mellan de olika fonderna – landsbygds-, regional- social- och fiskefonden – har det uppstått samarbeten på nationell nivå som inte funnits tidigare. Det är steg i rätt riktning, som underlättar för alla som är ansvariga och berörda på lokal och regional nivå.

SKL arbetar för lokal och regional utveckling. Förbundet ser att bredband, turism och företagande inom många olika näringar är viktigt för landsbygden. Genom att ge bredband hög prioritet, och att ta vara på de samarbeten som finns, länkas landsbygd och storstad samman och Sverige får fortsatt hög livskvalitet och konkurrenskraft.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Artikeln har publicerats i ATL, 2013-08-09