MiL Institute

Vilka är ledningsgruppens största utmaningar?

Blogginlägg   •   Jan 22, 2016 14:07 CET

I ledarskapsprogrammet MiLprogrammet för Erfarna chefer, där deltagarna är medlemmar i en eller flera ledningsgrupper ges många möjligheter att dela erfarenheter vad gäller ledningsgruppsarbete och lära av varandras utmaningar och misstag. Utifrån den erfarenhet av ledningsgruppsutveckling vi har i MiL Institute vill vi lyfta upp några perspektiv som vi tycker är viktiga.

 • Att skapa intern effektivitet i gruppen
  Att genuint få tillgång till varandras kompetenser, varandras likheter och olikheter på ett konstruktivt sätt. Det handlar om att utveckla en kultur för resultatfokus och samverkan, kommunikation och gemensamt lärande.
  En ledningsgrupps effektivitet är kopplad till gruppens relationskapital – medlemmarnas förtroende för varandra, dess förmåga att relatera till varandra, att vara intresserade av, och arbeta för varandras framgång.
 • Att skapa organisatorisk effektivitet
  Grundläggande för att öka organisationens effektivitet är att:
  1. Undanröja hinder och skapa förutsättningar för prestation.
  2. Minimera suboptimering och få ut full potential av organisationen – att få utväxling på individuella kompetenser till organisatorisk effektivitet.
  3. Skapa både kultur och struktur som stödjer den operativa verksamhetens effektiva resursutnyttjande.

  Detta kräver en förmåga att bedöma andras drivkrafter, att skapa incitament för kontinuerlig utveckling och utforma organisation och arbetsuppgifter så att medarbetare kan växa med sina arbetsuppgifter.

 • Att utveckla strategisk kapacitet
  Ledningsgruppen behöver vara i kontakt med omvärldens förväntningar och agera i takt med yttre förändringar. Det är detta som avses med att ha strategisk kapacitet, dvs förmåga att anpassa verksamheten och balansera olika intressenters skilda och högst legitima krav på verksamheten.

Läs mer om ledningsgruppsutveckling ...