Primelog Software AB

Vilka aktörer leder utvecklingen av standardiserade affärsmeddelanden?

Blogginlägg   •   Feb 09, 2016 14:17 CET

Jag skrev ett blogginlägg för ett tag sedan angående mitt huvudbry varför vi inte kommit längre med elektroniska affärsmeddelanden mellan företag. Jag har kommit fram till att det i huvudsak beror på två saker:

1. Affärssystemen, som i princip alla företag använder, är inte tillräckligt bra på att tillhandahålla generella integrationslösningar och innefattar inte alla affärsmeddelanden. De är trögrörliga och låser in kunderna i proprietära lösningar och hindrar därmed kunderna från att utvecklas.

2. Kunderna är inte tillräckligt bra kravställare inom integration och känner inte till vilka olika standards och möjligheter som finns för att koppla upp affärsmeddelanden. Därför kräver de heller inte av sina leverantörer att upprätta elektronisk affärskommunikation.

När affärssystemen, som är de som tillhandahåller produktion och lagring av affärsinformation inom ett företag, inte kan kommunicera enkelt och säkert förmedla informationen till kundens affärspartners innebär det förstås att det öppnas en marknad för andra aktörer. Min iakttagelse är att det sker en utveckling på två fronter.

Å ena sidan utvecklas plattformar som tar hand om affärsmeddelanden, översätter mellan olika format och ger mervärden i form av kvalitetssäkrad information samt ett nätverk av olika företag som för vissa företag är leverantörer och för andra kunder, dvs en pool av aktörer med färdiga uppkopplingar.

Å andra sidan finns det aktörer som fokuserar på vissa affärsprocesser där exekvering av affärsinformation mellan två parter är ett naturligt element, till exempel TMS (Transport Management System). Ett TMS fokuserar på transportprocesser alltifrån planering, exekvering, uppföljning och analys. Den globala standard för affärsmeddelanden som man ofta hänvisar till i TMS-världen är EDIFACT, som är en akronym för EDI (Electronic Data Interchange) och FACT (For Administration, Commerce and Transport). Transportområdet pekas ut specifikt redan i standardens namn.

I ett TMS finns stöd för logistik- och transportprocesser och en sådan process innehåller självklart även fakturering av transporter. Man kan jämföra transportköpprocessen med en klassisk OTD (Order-To-Delivery) process där det både finns en faktura ut (kundfakturan) och en faktura in (leverantörsfakturan) hos motparten. Skillnaden är det att inom ett TMS är orderprocessen baserad på en transportorder (EDIFACT-standard; IFTMBF och IFTMIN), uppföljning av leverans (IFTSTA) och faktura (INVOIC).

För många kunder kan en kombination av de två lösningsalternativen vara det bästa och för andra räcker det med ett alternativ. Min erfarenhet säger dock att få andra system än rena TMS-lösningar har stöd för att kunna göra en komplett kontroll av sin transportfaktura, där man också kan dra nytta av övriga affärsmeddelanden för att få en 360-graders kontroll. Kontrollen sker mot vad jag egentligen beställde (IFTMIN) och om det levererats i enlighet med uppsatta SLA:er (IFTSTA), förutom matchning av de transportspecifika avtalsvillkoren och tilläggen. Det ger ytterligare mervärden vid val av ett TMS jämfört med att enbart använda det vanliga ERP systemet för transportorderprocessen.

Lena Ridström
VD
lena.ridstrom@primelog.com