Sällma

Vilken ROI* gav er senaste utvecklingsaktivitet?

Blogginlägg   •   Jun 04, 2013 09:26 CEST

Företag skapar trovärdiga business case och sätter tydliga förväntningar vad gäller avkastning på investering i t.ex. IT-lösningar, ny maskinpark och produktlansering. Det finns en hög potential i att hantera investeringar i utbildning och andra utvecklingsaktiviteter, med samma professionalism.

Trots att potentialen är så hög, har det genom studier konstaterats att det sällan genomarbetas ekonomiska upplägg eller sätts konkreta mål för just utvecklingsaktiviteter. Istället blir det en vag uppfattning om ett behov av förbättrad förmåga, inom ett visst område, som ligger till grund för beslut. Därmed är det också svårt att uppskatta om en utvecklingsaktivitet är värd att genomföra.

– ”Vi behöver öka vår försäljning, och ska utbilda våra säljare i försäljningsteknik, men hur lång tid tar det innan vi räknat hem investeringen?”

– ”Vår ledningsgrupp skulle vinna på att arbeta mer effektivt, men det känns ovisst om vi får tillbaka det vi behöver investera för att komma dit”

– ”Vi har använt två olika leverantörer för projektledarutbildning, men vi är inte klara över vilken som levererar bäst resultat”

– ”Vi vill locka till oss rätt personal, med kontinuerlig kompetenspåfyllnad, men vi vet inte om vi har råd”

Metoder för att säkerställa positiv effekt.

Det viktigaste arbetet för att säkerställa både en positiv effekt och möjlighet att följa upp densamma, startar tidigt – innan genomförandet av aktiviteten.

 • Konstatera nuläget, identifiera konkreta behov och genomför en ”noll-mätning”
 • Sätt mätbara mål och förväntningar
 • Anpassa utbildningen
  Forskningen är tydlig: Skräddarsydda utbildningar ger högre effekt än generella och standardiserade.
 • Kommunicera syftet med utbildningen och visa på förhållandet mellan önskad kompetensutveckling, medarbetares ansvarsområde och verksamhetens mål.
 • Var en förebild; närmsta ledare bör också delta i aktiviteten – för att undvika gap i arbetssätt eller förståelse efteråt.

Följ upp effekten (ROI/ROE*) och ha kostnads- och kvalitetskontroll!

Beräkna och följ upp

 • Total Investeringskostnad
 • Förändring (beteende & effektivitet)
 • Effekt & Resultat
 • Återbetalningstid

Jag vill påstå att effektmätning av utvecklingsinsatser är ett kraftfullt verktyg i en miljö där krav på kostnadskontroll och behov av kompetent personal ökar mer och mer. Vi kan stödja dig i att professionellt följa upp era investeringar i utbildning och andra utvecklingsaktiviteter med vedertagna metoder. Då blir det tydligt om satsningen är värd sin kostnad och en modell skapas för bättre prioritering av framtida insatser.

Ta vara på potentialen!

Få kontroll på kostnader, kvalitet och avkastning även när det gäller utvecklingskostnader!

* ROI (return on investment), ROE (return on expectations)

Intresserad?

Vill du veta mer, kontakta
Mia Bengtsson,
konsult Sällma