Yennenga Progress

Vill du vara med och förverkliga drömmar? Stöd ungdomarna i Nakamtenga i deras engagemang!

Blogginlägg   •   Feb 15, 2016 15:59 CET

I byn Nakamtenga, Burkina Faso, finns ett stort antal ungdomar i tonåren. De har ingen eller alltför bristfällig utbildning och de flesta har ingen form av inkomstbringande arbete. Dessa ungdomar kan utgöra en fantastisk resurs om de får känna sig inkluderade i den utveckling som är på gång. Vi vill stödja ungdomarna i deras organiserande av aktiviteter ta tillvara deras engagemang och entusiasm.

Med stöd från SW har vi äntligen kunnat bygga den ungdomsgård som ungdomarna så länge drömt om. Ungdomarna har nu en egen plats för sina aktiviteter, med bland annat en basketplan, en liten scen och nyplanterade träd.

För att ungdomsgården ska kunna fungera som planerat behöver vi:

  • Utebelysning för de stor skrivtavlor som satts upp på muren.
  • Cementplattor vid skrivtavlorna.
  • Cementbord och bänkar för läxläsning.
  • Målade linjer på cementplanen för olika bollsporter.
  • Handbollsmål.
  • Inköp av bollar till olika sportaktiviteter
  • Tak för att skydda mot sol och regn.

Dessa detaljer är viktiga för att ungdomsgården ska kunna bli så användbar som möjligt. Kostnaden för detta är ca 30 000 SEK – vill du hjälpa till?

Ungdomsklubben träffas varje vecka. De börjar varje gång med att genomföra olika samhällsaktiviteter med barnen. Därefter får alla en färsk frukt innan fotbollsträningen börjar. Samtalen om olika aktuella ämnen är en viktig del av verksamheten. Många barn och ungdomar, som inte går i skolan, har klubben som enda fasta program för hela veckan.

I Burkina Faso är den offentliga sektorn försvinnande liten men kreativiteten är desto större och idéer sprudlar. Vi är övertygade om vikten av en stor satsning på ungdomarna för samhällets utveckling. Nästa steg för ungdomsgruppen är att utse en ledningsgrupp som ansvarar för de olika aktiviteterna och skötseln av anläggningen.

Ungdomarna i Nakamtenga har förstått att möjligheterna är oändliga! Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en aktiv ungdomsgrupp, kreativitet och aktivitet som lägger grunden för en positiv samhällsutveckling!