Arid AB

Villaägarna drar sig inte för att utnyttja aningslösa konsumenter som språkrör för sina lögner om elektroosmos.

Blogginlägg   •   Maj 11, 2016 10:29 CEST

Vi på Arid har inte för vana att diskutera enskilda kunder offentligt och därför har vi funderar länge och väl innan vi nu går i svaromål på den ”artikel” som Villaägarna publicerade den 27 april och som handlade om den missnöjda kunden Sara Noori. ”Artikeln” innehåller så grova felaktigheter och allvarliga anklagelser att vi inte längre kan hålla tyst.

Själva sakfrågan – om vi har agerat felaktigt eller inte – är redan behandlad av Allmänna Reklamationsnämnden ARN, som tillbakavisade kundens krav och gav oss rätt på samtliga punkter. Du kan ladda ner ARNs beslut genom att klicka här.

Vid första besöket och besiktningen hos Sara Noori önskade hon att lagning av eventuella sprickor skulle ingå i priset för systemet. Vi upplyste henne om det orimliga i detta eftersom ingen visste hur mycket sprickor som deras väggar kunde innehålla. Saara Noori sade sig inte längre vara intresserad. Vi lämnade ändå en offert och avslutade mötet.

Efter en tid kontaktade Sara Noori oss igen och ville nu installera vårt system samt få hjälp med att laga en spricka som de själva hade misslyckades med. Vi erbjöd då att reparation av just denna spricka skulle ingå i priset för systemet.

Några månader efter installationen hörde Sara Noori av sig igen och berättade att hon fortfarande hade problem med fukt i källaren. Vår Vd, Björn Sundvall, besöker Saara Noori för att rätta till eventuella fel. Vid besöket visar Sara Noori upp ett litet rum i källaren som användes som sovrum. Björn Sundvall kunde direkt konstatera att det rörde sig om kondensfukt och att det berodde på att rummet saknade ventilation. En kontrollmätning bekräftade detta. På eget bevåg gjorde vi också en kontrollmätning av övriga punkter och det visade torra världen på alla utom vid den lagade sprickan. Han lovade att vi skulle åtgärda problemet samt rekommenderade Sara Noori att köpa en ventilationsanläggning till det lilla rummet utan ventilation.

Bortsett från den felaktiga beskrivningen av vad som egentligen har hänt, reagerar vi mycket starkt på påståendet att vi ska ha krävt ”svart” betalning för att installera ventilationsanläggningen i kundens källare.

Saken var snarare den att Sara Noori frågade vår installatör om han kunde utföra arbetet ”svart” vilket han bestämt avvisade. Möjligen är detta något ett förfaringssätt som Sara Noori är van vid men för oss skulle det aldrig komma på fråga. För att ta udden av det ”negativa” svaret förklarade vår installatör att Sara Noori dessutom inte hade något att vinna på ”svart” betalning med tanke på det ROT-avdrag de då skulle missa.

Vi reagerar också på hur Villaägarnas Riksförbund och deras chefjurist Ulf Stenberg uppenbarligen lägger orden i Sara Nooris mun, t.ex. när det påstås att ARNs utslag skulle ha blivit ett annat om hon åberopat ”någon av de vetenskapliga rapporter, som visar att elektroosmotisk dränering inte fungerar”. Här förleds läsaren att tro att det finns sådana rapporter när sanningen är den att Villaägarna inte har lyckats presentera en enda relevant rapport som stöd för sitt påstående medan det finns seriösa forskningsrapporter som bevisar motsatsen.

Men som vanligt är inte Villaägarnas Riksförbund och Ulf Stenberg så noga med sanningen.