Arid AB

Villaägarna saknar stöd för sina påståenden om elektroosmos

Blogginlägg   •   Maj 18, 2016 12:35 CEST

I brist på sakliga argument fortsätter Villaägarnas Riksförbund att utnyttja sin starka ställning, det förtroende de åtnjuter hos allmänheten samt, inte minst, de kanaler och kontakter man har till sitt förfogande, till att ljuga, hota och förtala allt och alla som påstår att elektroosmos kan vara en effektiv metod för att motverka kapillärt inträngande markfukt.

Nu senast har man tagit hjälp av sina kollegor på tidningen Bedre Hem i Danmark för att sprida felaktig information och skapa förvirring. Du kan läsa artikeln här.

Som vanligt hoppas Villaägarna att ingen ska orka kontrollera vad som egentligen sägs. Vid en lite noggrannare genomläsning upptäcker man nämligen att den kund som det refereras till inte hade problem med inträngande kapillär markfukt utan med kondens, något som inte kan åtgärdas med hjälp av elektroosmos. I så mån kan kunden vara lurad men det är ju en helt annan historia som inte har att göra med om elektroosmos fungerar eller inte för att förhindra kapillärt inträngande fukt. Man nämner dock inte namnet på leverantören vilket gör det ännu svårare för läsaren att bilda sig en egen uppfattning.

Vidare låter man några forskare komma till tals. Två av dessa har i en tidigare forskningsrapport konstaterat att elektroosmos fungerar både i teori och praktik. Dessa slutsatser förkastas nu utan att ange något stöd från t.ex. nyare forskning. Huvudargumentet är att man måste förhindra oxidering vid elektroderna för att elektroosmos ska fungera, och att detta inte görs av något av de system som saluförs idag. Detta är fel. De flesta elektroosmotiska system som marknadsförs idag använder sig av en pulsteknik som just förhindrar denna oxidering. Hur det fungerar i detalj beskrivs i denna rapport från U.S. Army Corps of Engineers.

En annan expert uttalar sig tvärsäkert mot elektroosmos men erkänner samtidigt att han inte har testat något av de system som finns på marknaden idag.

Ännu underligare blir det när artikeln namnger Arid men inte de företag som har levererat de system som artikeln handlar om. Varför peka ut just oss när vi inte ens är verksamma i Danmark?

Dessutom handlar artikeln om en installation som gjordes 2011. Varför tar de upp detta fall just nu? Om elektroosmos nu är en så undermålig metod som artikeln och Villaägarna hävdar, borde det väl finnas mer aktuella fall att välja bland. Men precis som i Sverige verkar det vara svårt att hitta missnöjda kunder.

Trots åtskilliga bevis på motsatsen fortsätter Villaägarnas Riksförbund att hårdnackat avfärda alla elektroosmosbaserade metoder för att motverka kapillärt inträngande markfukt. Det fungerar absolut inte. Inte under några som helst omständigheter. Ingenstans i världen. Aldrig. Som stöd för denna hållning anför de ett 11-sidigt kompendium från 1999. Med tanke på all den tid och energi som Villaägarnas Riksförbund lägger ner på att förtala elektroosmos och Arid, borde de väl kunna hitta ett starkare stöd för sin sak.