Arid AB

Villaägarnas tre lögner om forskning kring elektroosmos.

Blogginlägg   •   Maj 26, 2016 15:42 CEST

Att driva ut inträngande kapillär markfukt med tekniker baserade på det naturvetenskapliga fenomenet elektroosmos är en vedertagen teknik i stora delar av världen (s.k. elektroosmotisk pulsteknik, EOP). Tekniken är verifierad i tusentals installationer och i forskningsrapporter från aktade institutioner som U.S. Army Corps of Engineers Research and Development Center. I en utförlig forskningsrapport* från 2002 bevisas teknikens effektivitet, både i laboratoriemiljö och i fälttester. Ett resultat som respekteras av alla utom Villaägarnas Riksförbund som påstår att dessa tester saknar vetenskapligt värde, och underbygger detta med uppenbara lögner.

Villaägarnas lögn nr 1:

De positiva forskningsresultaten beror på en salthalt i vattnet som har högre ledningsförmåga än normalt grundvatten.

Sanningen är att den salthalt (andel NaCl per liter vatten) som användes i testet inte är ovanlig, det finns många områden i Sverige som har en högre halt salt i grundvattnet än de 0,58 g/liter som användes i testet. Denna mängd motsvarar en ledningsförmåga 118 mS/m (milliSievert per meter) vilket ligger under gränsvärdet för dricksvatten på 250 mS/m.

Det finns tre goda skäl till varför man använde denna salthalt. För det första för att korta ner testtiden. För det andra för att att göra det möjligt att studera permeabiliteten (genomsläppningsförmågan) i betongen, vilket kräver klorider, och för det tredje, för att göra testet jämförbart med tidigare studier av permeabilitet i betong (Whiting 1981).

Villaägarnas lögn nr 2:

Man har inte kontroll på faktorer som t.ex. relativ fuktighet, väggtemperatur och nederbörd.

Sanningen är att den relativa fuktigheten i rummet (RH%) och väggtemperaturen är redovisad i figur 42 på sidan 71 och att nederbörden redovisas i figur 45 på sidan 75 i rapporten. För att bibehålla vattentrycket mot betongväggen fyllde man dagligen på 2 000 liter vatten i en sump runt konstruktionen. Försöken pågick i 180 dagar för att kunna ta hänsyn till säsongsvariationer.

Villaägarnas lögn nr 3:

De positiva testresultaten beror på lagning av sprickor.

Sanningen är att testet bara mäter den kapillärt inträngande fukten genom porer i väggarna, inte vatten som tränger in genom sprickor och springor. Varken U.S. Army Corps of Engineers eller vi själva har någonsin påstått att man kan hindra vatten som kommer in genom sprickor med hjälp av elektroosmotisk pulsteknik.

Villaägarnas Riksförbund agerar mot bättre vetande. I brist på fakta gör man aggressiva och högljudda utspel, i hopp att ingen ska orka - eller våga - syna deras bluff. Därigenom visar man på en skrämmande brist på respekt, både för allmänheten, sina medlemmar och för sanningen.

*Electro-Osmotic Pulse (EOP) Technology for Control of Water Seepage in Concrete Structures. US Army Corps of Engineers Research and Development Center. August 2002. (ERDC/CERL TR-02-21.)

Ladda ner originalrapporten på engelska

Ladda ner svensk översättning