Silf Competence AB

Wilsonformeln - Vilken är den optimala orderkvantiteten?

Blogginlägg   •   Aug 11, 2015 14:00 CEST

För att bestämma den optimala orderkvantiteten måste en avvägning mellan ett antal faktorer göras. Den optimala kvantiteten är en sammanvägning av hemtagnings- och lagerkostnaden. Att ta hem optimal kvantitet är därför ett samspel mellan produktion, marknad och inköp. Det gäller att samarbetet mellan dessa funktioner är väl utvecklat, så att materialförsörjningen kan ske efter bästa möjliga underlag. Problemet att ta fram en modell som ger en optimal kvantitet har sysselsatt många genom åren. Det vanligaste verktyget inom detta område är den s.k. Wilsonformeln. Den är ett hjälpmedel vid bestämning av kvantiteter.


Det är viktigt att framhålla att Wilsonformeln är en teoretisk modell som här presenteras i sitt enklaste utförande. 

Modellen har begränsningar men är en mycket bra förklaringsmodell. Det finns ett antal andra modeller som är mer sofistikerade och detaljerade och tar hänsyn till en del av de faktorer som begränsar Wilsonformeln.

Wilsonformeln bygger på ett antal förutsättningar, nämligen:

  • Efterfrågan är konstant
  • Ordersärkostnaden och lagerkostnader är konstanta
  • Orderkvantiteter inte behöver vara heltal (vid beräkningen)
  • Inga mängdrabatter
  • Inga kapacitetsbegränsningar
  • Ingen hänsyn till säkerhetslager

En del av dessa förutsättningar avspeglas i en idealiserande bild av en lagersituation där förbrukningen är jämn och mycket regelbunden.

Wilsonformeln leder oss till den ekonomiska orderkvantiteten, där Wilsonformeln använder följande begrepp:

ill du lära dig mer om ekonomisk orderkvantitet, läs gärna våra utbildningar Supply Chain Grundutbildning och/eller Logistikflöden och lager.

Katarina Giertz, kagi@silf.se Affärsområdeschef Logistik, Silf Competence