Work for you Sverige

Work for you startade med ambitionen att ta tillvara arbetssökandes resurser

Blogginlägg   •   Jun 01, 2013 16:03 CEST

Work for you startades 2005 av Wille Sannegård (69) och Lars Proos (55). Båda har många års erfarenhet av att arbeta med människor, som av olika skäl har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Wille var på 1960-talet bl.a. med och byggde upp RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) och fanns med i den grupp som startade Pockettidningen R. Lasse har bl.a. arbetat som journalist, varit egen företagare och arbetat på Samhall i många år på olika chefpositioner innan han tillsammans med Wille 2005 startade Work for you. Det var på Samhall de lärde känna varandra, där även Wille arbetat, bland annat som VD för olika dotterbolag i 17 år.


Arbete för den som söker jobb, har alltid varit målet

Work for you startades med visionen, att skapa ett företag, som alltid har ett arbete som mål för sina deltagare. Utgångspunkten var ett företag på tre ben:
• Rehabilitering
• Utbildning
• Arbete
Målet är att alla insatser som görs i de olika programmen i Work for you, skall leda till ett arbete.

Stöd att söka jobb

När Work for you startade 2005 testade man en rad metoder för att bli bra på att hitta effektiva vägar till jobb, inte minst för grupper som står långt från arbetsmarknaden. När sedan regeringen 2007 fattade beslut om att öppna dörren för s.k. kompletterande aktörer åt Arbetsförmedlingen, tog utvecklingen fart för Work for you.