Addiva AB

Workshop med IoT Sverige

Blogginlägg   •   Dec 14, 2015 17:22 CET

I dag har vi varit på en mycket givande workshop med IoT Sverige där Addiva AB är en av flera parter. Det känns att det går i rätt riktning nu. IoT Sverige kommer att betyda mycket för både svensk industri som stat och kommun. Genom delfinansiering av lämpliga projekt inom IoT kommer fler lösningar snabbare att tas fram. 

Det övergripande målet är att

”Svensk industri och offentlig sektor skall bli bäst i världen 2025 på att utnyttja fördelarna med IoT”.

IoT Sverige är det strategiska forsknings och innovationsprogrammet Internet of Things. Strategiska innovationsprogram är en satsning där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för lösningar på globala samhällsutmaningar och för ökad internationell konkurrenskraft.

iotsverige.se