Tria Studentfacket

World Day for Decent Work

Blogginlägg   •   Okt 07, 2010 12:44 CEST

Idag den 7e oktober är det world day for decent work. Sedan 2008 har dagen uppmärksammats och förra året var 111 länder med och hade tillsammans 472 aktioner för att uppmärksamma anställningsvillkor och löner runtom i världen, bland dessa aktioner var ett seminarium med ST och Tria.

Begreppet ”decent work” kan översättas till anständigt arbete. I de krav som ILO har satt för anständigt arbete ingår att arbetet inte bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna, att den anställda har en lön som går att försörja sig på, fullsysselsättning och att arbetet upprätthåller en god arbetsmiljö. Full sysselsättning innebär allas rätt till arbete, som också står med i FNs mänskliga rättigheter. Dessutom ingår rätten att organisera sig i en fackförening  i de mänskliga rättigheterna.

Varför behövs en dag som uppmärksammar anständigt arbete runtom i världen? För Trias förbund handlar frågan i mångt och mycket om rätten att organisera sig och kräva bra arbetsvillkor. I många länder är denna rättighet inte en självklarhet utan de som organiserar sig i facket förföljs, trakasseras och inte sällan mördas. Några av grundpelare för det fackliga arbetet handlar om solidaritet mellan arbetstagare och rättvisa utan gränser. Därför arbetar många fackförbund med internationellt stödarbete.

Enligt ILO tjänar hälften av världens arbetskraft mindre än två US-dollar om dagen. 12,3 miljoner kvinnor och män arbetar i slaveri. 200 miljoner barn under 15 år arbetar istället för att gå i skolan. 2,3 miljoner människor dör varje år i arbetsrelaterade sjukdomar eller olyckor. En miljon arbetstagare skadas varje dag i sitt arbete. 650 000 dödsfall orsakas av farliga substanser, främst i utvecklingsländer. Av världens totala BNP beräknas 4 procent motsvara de direkta och indirekta kostnaderna för konsekvenserna av dödsfall eller sjukdomar (källa: ST).

Idag uppmärksammas WDDW på flera håll. LO-TCO Biståndsnämnd har seminarium om schysta arbetsvillkor med bland andra Wanja Lundby-Wedin och Hans Tilly. Fackförbundet ST har frukostseminarium i Stockholm på Stockholms Universitet.  

Vi kommer att ägna dagen åt att skriva mer om förbundens internationella arbete och lyfta till ytan de orättvisor som finns i världen.