ADDQ Consulting

xBTM the Volvo Cars Way

Blogginlägg   •   Feb 07, 2014 13:25 CET

Tänk dig följande situation.

Agil systemutveckling och agila testmetoder i ett så komplext mjukvarusystem som en modern Volvobil, kan det fungera? Upp mot 100 processorer sammankopplade genom ett flertal nätverk och som alla ska exekvera och ge kunden funktioner i realtid. Det handlar om allt från motorstyrsystem, säkerhetssystem, belysning, infotainment och telematik. Ja, det är klart att ett modernt mjukvarusystem även kräver moderna angreppssätt vad gäller test och verifiering och inom t ex området tillvalselektronik har Volvo Cars variant av xBTM en given plats.

Utmaningarna – allt kortare time to market och allt mer komplexa funktioner bidrar också till behovet av att förnya angreppssättet och fokusera provningen på de områden som ska vara implementerade och testade, information som oftast kommer samtidigt med själva mjukvaruleveransen.

Sensus Connected Touch

Några av de områden där vi låtit xBTM influera vår provning är Sensus Connected Touch, ett eftermonterat ”connectivityerbjudande” som bland annat ger tillgång till Spotify, TuneIn och navigation eller Engine Remote Start, fjärrstart av motorn i syfte att förkonditionera bilen, dvs kyla den när det är varmt eller värma den när det är kallt.

ERS Engine Remote Start

Vi har framförallt använt metodiken för bryta ner provbehovet genom att identifiera Key Areas och vad jag kallar Sub Key Areas. Vi har även identifierat både testtrådar och testsessioner för respektive delområde och det har hjälpt oss prioritera och planera våra provningsaktiviteter på ett effektiv och överblickbart sätt.

Michael Albrecht AddQ

Svårigheterna har bland annat varit att i en gammal organisation med anor sedan 1927 är det svårt att introducera nya sätt att tänka och arbeta, så när det kommer till uppföljning och rapportering är vi i stora stycken fortfarande kvar i invanda mönster. Jag ser dock att vi kommer att utveckla vår version av xBTM mer, åtminstone inom mitt teknikområde, tillbehör till bilen som på något sätt innehåller el och elektronik.

Se Volvos reklamfilmer på Youtube för ERS Engine Remote Start och Sensus Connected Touch

How Does the Volvo Engine Remote Start System Work?

Volvo Introduces Sensus Connected Touch

Kort om författaren

Mikael Westerdahl är gruppchef för Electrical Accessories inom Volvo Cars med både konstruktions och provningsansvar av tillvalsprodukter för Volvos personbilar. Han har varit verksam inom fordonsindustrin sedan år 2000 och har sedan 2002 arbetat som gruppchef inom områden som systemintegration och provning av elarkitektur, nätverkskommunikation, diagnos, infotainment och telematik.

Mikael strävar ständigt efter att organisationen skall utvecklas och lyckas och han är känd för kreativt tänkande, utanför det invanda, med viljan att göra mer och bättre med de resurser teamet förfogar över.