Xelera Communication AB

Xelera, din webbyrå i Göteborg: Bli social genom nyhetsbrev

Blogginlägg   •   Jul 02, 2012 11:40 CEST

Det finns mycket att göra och många nya saker att upptäcka. Vad det inte skrivs så mycket om, det är hur du kan göra din e-post mer ”social”. Social e-post är kommunikationen som öppnar upp för deltagande och dialog mellan sändare och mottagare – och i detta kan du använda dig av sociala medier som ett verktyg. (Mini nyhetsbrevskolan via Apsis Xelera Tipsar bloggen)

Tre områden att arbeta utifrån för att göra din e-post mer social

1. Sociala medier

Att använda sig av sociala medier i sin e-postkommunikation behöver inte enbart betyda dela-knappar och follow-knappar. Social e-post kan handla om att använda sig av diskussionerna och kommentarerna i sociala medier för att lägga grunden till en dialog genom din e-post.

Ett exempel på hur du kan skapa en social dimension i din e-post är genom att lyssna på vad dina prenumeranter säger om dig och dina utskick i sociala medier. Ta sedan intryck av detta och lyft in det i dina utskick. Genom att göra detta visar du att du lyssnar och tar intryck. Effekten att eftersträva är en loop-effekt, vilken gör att prenumeranterna tar notis och omnämner din lyhördhet. På så vis skapas en form av indirekt dialog, som givetvis även kan bli direkt genom att du också för en direkt kommunikation via exempelvis sociala medier, telefon eller möten.

2. Undersökningar

Ibland handlar inte det sociala och dialogmässiga enbart om att skapa ett direkt meningsutbyte. Det kan även handla om att skapa en direkt kanal till dig, men även till de andra prenumeranterna. När du vill skapa en sådan kommunikation kan surveys/enkäter/snabbfrågor vara en användbar metod.

Surveys ger dina prenumeranter en direkt väg till att påverka dig. Om du sedan redovisar svaren för dina prenumeranter ger du dem en röst inför varandra och möjligheten att jämföra sig.

Denna metod för social e-post lämpar sig bland annat för om du vill bygga gemenskap och vi-känsla bland dina prenumeranter. Den visar även på dig som en transparent avsändare.

 3. Landningssidor

Ibland avtar fokus på det sociala när prenumeranten lämnat mejlet. Du går dock miste om värdefulla kommunikationsmöjligheter om du släpper dialogen så fort prenumeranten lämnat ditt utskick.

Ett alternativ för att hålla kvar det sociala kan vara att ha kommentarsfält på landningssidan. Givetvis kan du även inkludera de vanliga dela-knapparna och ”tipsa en vän” på landningssidan. Om du inte vill eller kan ha kommentarsfält på dina landningssidor kan du istället länka vidare till exempelvis din profilsida på Facebook och inbjuda till konversation där.

Vad som ofta underskattas är uppmaningar. Tro det eller ej, men om du exempelvis säger till dina läsare att du vill att de ska dela med sig av ditt innehåll – så är det många fler som gör det, jämfört med om du bara infogar några blyga dela-ikoner i ditt utskick. Det är lätt att glömma bort att inte alla mottagare vet de rutiner du använder dig av i dina utskick. Ha därför för vana att vara lite extra tydlig.

Läs gärna på Xelera Tipsar Bloggen del ett via Kelly Lorentz.

Xelera designar ditt nyhetsbrev!

Apsis är som vi tidigare nämnt samarbetspartner till Xelera. Det betyder att vi designar mallar för ert företags nyhetsbrev och bygger en strategi för att få nya prenumeranter.