Yennenga Progress

Yennenga Progress tar hållbarhets-arbetet vidare med miljödiplomerat event

Blogginlägg   •   Dec 14, 2015 10:55 CET

Hållbarhet som ord kan tyckas brett. Och visst är det så. Just därför måste vi steg för steg göra vårt bästa för att säkerställa att våra insatser faktiskt är hållbara både för människor och miljö över tid.

Redan från början i Yennenga Progress historia har vi haft verksamheter som syftar direkt till att lösa negativa sociala konsekvenser och konkreta miljöproblem. I många länder närmare ekvatorn är effekterna av klimatförändringarna redan påtagliga och kräver nya uppföljnings- och informationssystem för att bönderna ska kunna planera sin odlingssäsong, när de årstider och signaler de följt i generationer plötsligt inte följer sitt gamla mönster längre.

Att vi i dessa miljöer måste arbeta med miljöfrågor är uppenbart. För att kunna bygga system för att göra det möjligt att följa, utveckla och mäta, bestämde vi oss för några år sedan att arbeta för att miljödiplomera Yennenga Progress som organisation hos svensk Miljöbas. Att själva vara diplomerade anser vi dels är en förtroendefråga och dels ger det viktig och regelbunden input i regelverk och strategier som hjälper oss att förbättra våra insatser. Nu har vi tagit nästa steg i detta arbete och miljödiplomerat vårt första event!

Den årliga Glöggfesten som hölls den 8 december blev vårt första miljödiplomerade event. Det innebär att vi uppfyller ett antal obligatoriska krav och har vidtagit, för eventet, specifika åtgärder för att säkra hållbarheten. Vi serverade vegetarisk och i möjligaste mån ekologisk mat, ekologisk och alkoholfri dryck och använde oss av miljömärkta produkter för t.ex. rengöring. Vi ordnade med särskild sopsortering för eventet och höll nere användningen av engångsprodukter. Målsättningen är att ta fram koncept för event med så liten miljöbelastning som möjligt, och ta md oss dessa strategier i de sammanhang som vi påverkar genom vår konsumtion.

Vi har redan tidigare vidtagit de flesta av åtgärderna som gäller för diplomeringen, men att arbeta systematiskt utifrån de ramar som finns för miljödiplomerat event enligt svensk Miljöbas har gett oss tillfälle att tänka ett varv till och finslipa hur vi jobbar inför och under event. Miljödiplomeringen har också ett informations- och påverkansvärde. Genom ett fysiskt diplom blir det tydligt i vår kommunikation att de värden vi står för också omsätts i praktiken. Det blir också en uppmuntran och utmaning till våra samarbetspartners att göra samma sak med sina event framöver. Vi kommer att fortsätta arbetet med Miljödiplomering under 2016 och hoppas att fler hänger på!

Fredrika Uggla, Miljöansvarig för Glöggfesten