Addiva AB

Yocto

Blogginlägg   •   Maj 24, 2016 14:24 CEST

Yoctoprojektet är en arbetsgrupp under Linux Foundation som skapades 2010 för att skapa och förbättra verktyg för utvecklare av inbyggda system, vilka nyttjar Linux distributioner för inbyggda system. Som mycket rörande Linux-sfären och öppen källkods-kollektivet så finns det missförstånd om vad saker är och ett missförstånd rörande Yocto är att Yocto är en Linux distribution, vilket inte är fallet.

I år firar Linux 25 år och under dessa år har många myter och många distributioner uppstått. För arbetsdatorer och servrar finns det möjlighet att få stöd ideellt och finansiellt för uppbyggande och underhållande av en Linuxdistribution. Motiveringen för att skapa en distribution för inbyggda system är också god, men diversifieringen är än större inom inbyggda datorsystem än arbetsdatorer och servrar. För att göra svårigheten större så är de enskilda systemen oftast betydligt svagare och fattigare på resurser som RAM, CPU-kraft och förvaring som HDD eller Flash. Detta gör att det inte finns lika mycket plats för de mängder kod en generell distribution på en PC eller server kan ha installerad. Svaret är att skapa specialiserade distributioner för de enskilda inbyggda systemen, något som varit kostsamt och besvärligt. Det är för detta ändamål som Yocto kom till, för att underlätta skapandet, underhållet och arbetet med specialiserade Linuxdistributioner för inbyggda system.

I utvecklingstermer är Yocto en vidareutveckling av tidigare system bland vilka ett par antogs som delar av Yoctos verktygspaket. 2004 skapades BitBake av Chris Larson för att genom nyttjande av konfigurationsrecept kunna skapa en cross-compiler toolchain speciellt för den önskade hårdvaruplattformen. Den används för detta ändamål i Yocto. Larson grundade senare tillsammans med ett par andra OpenEmbedded projektet. Detta projektet antogs som byggsystemet i Yocto, under namnet Poky. Precis som Yocto är ett resultat och en förfining av tidigare öppen källkodsprojekt så är också OpenEmbedded och BitBake det. Med Yocto kan inbyggda projekt, som förr var allt för små, numera kunna fundera på att skräddarsy en Linuxdistribution för sitt system för att öka stabiliteten och minska systemets storlek i stället för att väga att det gör man öka de tillgängliga hårdvaruresurserna för att få plats med ett mera generellt anpassat OS för inbyggda system. Med Yocto har under-hållet av en specialiserad distribution sjunkit markant. Det är dock fortfarande så att det innebär en ansenlig ansträngning för att lära sig Yocto och Linux samt välja vilken typ av distributions pakethantering som är bästa valet för det aktuella inbyggda systemet. Bilden över arkitekturen ger en övergripande bild av hur Yocto fungerar.

Det finns många val och konfigurationer att göra och än mera data att hålla reda på för att kunna skapa sin distribution samt att underhålla den samma. Många val ger ökad komplexitet och förenat med nyttan ger detta utrymme för experter att växa fram. Ett sådant expertföretag är Timesys, vilka är bidragande medlemmar av Yocto-projektet och också utvecklare av ett eget tilläggssystem kallat LinuxLink underlättar arbetet LinuxLink med Yocto och syftet att ta fram och underhålla en anpassad Linuxdistribution.

Sedan hösten 2015 är Addiva samarbets-partner med Timesys med syftet att stärka Addiva rörande Yocto och Linux för inbyggda system.

Text: Thomas Otnes
Utvecklare på Addiva Software and Embedded Services

Läs meADDERA online.