Accelerator Nordic AB

Ytterligare studie pekar på nyttan med MR för bröstcancer-screening

Blogginlägg   •   Mar 19, 2012 13:02 CET

Vi har tidigare skrivit om nyttan med MR vid diagnostisering och uppföljning av bröstcancerpatienter. I samband med European Congress of Radiology (ECR) som hölls tidigare i månaden uppmärksammades ytterligare en studie som pekar på värdet av MR för screening av kvinnor med förhöjd risk att utveckla bröstcancer.

De nya resultaten kommer från ett nationellt screeningprogram i Österrike och är baserade på undersökningar av över 500 kvinnor. Man fann att MR var en överlägsen teknik med avseende på sensitivitet, dvs. förmåga att identifiera tumörer, jämfört med både mammografi och ultraljud. MR hade i studien en sensitivitet på 90 procent, att jämföra med 50 och 38 procent för mammografi respektive ultraljud.

Ett problem med MR, som tagits upp tidigare och även identifierats i samband med denna studie, är dock den höga andelen falska positiva resultat, dvs. man tror att något är en tumör som sedan visar sig inte vara det. Falska positiva resultat för med sig både onödigt lidande och onödig oro för patienten samt ökade kostnader för sjukvården i samband med följdundersökningar. I den österrikiska studien rapporterades 8 procent falska positiva för MR, jämfört med 2 procent för både mammografi och ultraljud.

SPAGO Pix, det kontrastmedel som vårt dotterbolag SPAGO Imaging utvecklar, har potential att förbättra nyttan av MR i samband med tumördiagnostik och minska just risken för falska positiva resultat. I och med att det har förmåga att ackumuleras i tumörer och har mycket högre signalstyrka än dagens kontrastmedel uppnår man bättre kontrast mellan tumörer och omkringliggande vävnad, vilket minskar risken för falska positiva resultat.

Läs om den österrikiska studien på forumet AuntMinne.com här (kräver gratis registrering på forumet).

Maria Fors
VD, Accelerator Nordic AB