Skip to main content

Hur kommer EU ETS påverkas av EU-kommissionens lansering av vinterpaketet?

Blogginlägg   •   Nov 29, 2016 16:48 CET

EU-kommissionen

Imorgon presenterar EU-kommissionen det så kallade vinterpaketet. Det innehåller förslag på en mängd nya regleringar i ett led att implementera klimat- och energipaketet till 2030. Det som kommer påverka handelssystemet för utsläppsrätter (EU ETS) mest är eventuella förändringar kring energieffektiviseringsmål och förnybarhetsmål.

Läckta dokument pekar på att förnybarhetsmålet kommer ligga still medan energieffektiviseringsmålet höjs från 27% till 30%. Det får en negativ påverkan på utsläppsrätter men en stor del av denna effekt är troligen redan inprisad i marknadspriserna då aktörer på marknaden räknar med att den görs. Vi har tidigare sett att förändringar av energieffektiviseringsdirektiv får en negativ påverkan på priset på utsläppsrätter. När förslag om detta direktiv kom under 2011 så bidrog det till ett rejält bakslag för priset på utsläppsrätter.

Detta är ett tecken på att policys inte fungerar som de ska för att ha bästa effekt på klimatåtgärder. Högre krav på energieffektivisering minskar utsläpp vilket är bra. Men om det samtidigt leder till sänkta priser på utsläppsrätter så tas en stor del av effekten bort. EU:s 2030 paket är uppdelat i förnybarhetsmål, energieffektiviseringsmål samt mål för utsläppsminskningar. Om förändringar görs i ett av dessa mål så bör övriga justeras. Så mycket utsläpp som beräknas sparas genom ett ökat energieffektiviseringsmål, så mycket bör man också justera tilldelningen i handelssystemet för utsläppsrätter. Annars får dessa policyförändringar inte avsedd effekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.