Skip to main content

Bodens kommun vill underlätta för fritidsbåtar längs Lule älv

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 11:25 CEST

Nästa sommar kan det bli enklare att färdas längs Lule älv från Boden ut mot kusten. Bodens kommun överväger att markera farleden med bojar eller sjömärken. Ännu bättre möjligheter till friluftsliv och ytterligare skäl att bosätta sig i Boden är motiv som ligger bakom tankarna.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inger Mattsson att farleden i Lule älv märks ut och att möjligheterna till en gästhamn vid Bodsvedjan eller Råbäcken studeras. Kommunledningen föreslår att motionen bifalls och att pengar avsätts för att markera farleden. Frågan om gästhamn får studeras vidare.

- Älven är en stor resurs för natur- och friluftslivet. En tydlig farled gör det ännu enklare att ta tillvara möjligheterna till rekreation. Även turismen, turistföretagandet och sportfisket kan stärkas och utvecklas ytterligare i och med detta, säger Henrik Andersson som är ordförande i Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Kommunledningen väger även in älvens betydelse i bostadsmiljön. En farled kan göra boende längs älvsträckningen extra attraktivt, bedömer kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson:

- Vi arbetar intensivt för att få fram fler tomter, både för småhus och flerfamiljshus. Flera av de områden vi studerar ligger nära Lule älv, t ex på Sävastön. Den som är intresserad av båtliv kan finna goda skäl att välja en tomt i Boden, även om vi inte är en kustkommun.

Frågan kommer upp till behandling i fullmäktige i september.

Kontaktperson: Hendrik Andersson
E-post: hendrik.andersson@comisi.it
Telefon: 070-590 40 99

Kontaktperson: Inge Andersson
E-post: inge.andersson@boden.se
Telefon: 070-203 56 67

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera