Skip to main content

Bred uppslutning bakom Bodens integrationspolicy

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 17:02 CEST

Bodens kommunfullmäktige har fastställt en integrationspolicy som ska vara vägledande för all kommunal verksamhet. Efter en lång debatt fastställdes policyn med bred uppslutning där åtta av fullmäktiges nio partier ställde sig bakom beslutet. - Det är en viktig demokratifråga att ge alla människor rätt att ingå i samhällslivet, samtidigt som samhället förutsätter att olika grupper respekterar varandras olikheter, säger kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson.

Bodens kommun har en målsättning att förbättra integrationen och få fler nya svenskar in på arbetsmarknaden. Den nya integrationspolicyn ska vara ett hjälpmedel för planering av all verksamhet. Därmed ska policyn bidra till ökad måluppfyllelse och kvalitet.

Integration definieras som den process som sker när människor inlemmas i ett nytt samhälle. Där ingår en rätt att ingå i samhällslivet. Rätten ska inte begränsas av etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Integration förutsätter inte att individen ger upp sin egen kultur.

- Integration handlar om respekt för olikheter och en samexistens. Där skiljer sig integration tydligt från assimilation, som förutsätter att individen helt anpassar sig till samhällsnormen. För mig är det en demokratifråga, kommenterar Inge Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Boden.

Arbete och utbildning är två grundstenar i den nya policyn. Därför vill kommunen utveckla en samverkan både med andra institutioner, med föreningsliv och med företag. Integrationsarbetet ska bedrivas med ett mångkulturellt perspektiv, heter det i policyn. Det kan innebära att vara medveten om olika kulturers sedvänjor och högtider. Det kan även innebära att skapa olika typer av arenor för att nå alla medborgare.

- Samhället får inte diskriminera någon utifrån etniskt eller annat hänseende. Däremot kan och ska samhället stå upp för sin värdegrund som beskrivs i regeringsformen. Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga rättigheterna, säger Maria von Schanz (M) som deltog i debatten och får medhåll av Inge Andersson:

- Respekten för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och värdighet står i centrum. Jag är glad att vi har en bred uppslutning bakom den principen, men beklagar att Sverigedemokraterna ställer sig vid sidan och väljer att förespråka assimilation.


Kontaktperson:Inge Andersson
E-post: inge.andersson@boden.se
Telefon: 070-203 56 67

Kontaktperson: Maria von Schanz
E-post: maria@vonschantz.se
Telefon: 070-607 83 67

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera