Skip to main content

Samtal med kollegor kan minska utbrändhet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 08:55 CET

Bodens kommun har nu som målsättning att minska sjukskrivningar till följd av stress och psykisk ohälsa. Därför ingår nu kommunen i ett landsomfattande projekt, tillsammans med SKL och 13 andra kommuner.

Projektet går ut på att man tillsammans med handledare och kollegor under arbetstid deltar i samtalsgrupper två timmar i veckan i totalt tio veckor.

Anställda grundskolelärare och undersköterskor samt vårdbiträden inom äldreboenden kommer i närtid att få möjlighet att svara på en enkät som rör psykisk ohälsa och stress. Vidare kommer några att väljas ut och erbjudas möjlighet att delta i samtalsgrupper. I projektet utbildas också handledare som ska leda samtalsgrupperna.

Urvalet av deltagare till grupperna görs av en forskargrupp vid Linnéuniversitetet, där lektor Ulla Peterson är den som utvecklat denna metod.

Projektet heter ”kollegiala reflekterande samtalsgrupper” och forskarna vid Linneauniversitetet genomför även en landsomfattande undersökning om stress, utmattning, depression, ångest och upplevda krav och resurser i arbetet.

Forskarna kan också visa att deltagare i tidigare samtalsgrupper har beskrivit att dom upplevde bättre hälsa och mindre krav i arbetet efter deltagandet jämfört med en kontrollgrupp. Deltagarna upplevde också ökat stöd, delaktighet och utvecklingsmöjligheter i arbetet.

I Norrbotten deltar Bodens kommun och Piteå kommun i projektet.

Presskontakt
Maria Lindgren
Tele 070-2335016
Kommunikationskontoret 

Kontaktperson: Stina Leden, projektledare
E-post: stina.leden@boden.se
Telefon: 0921-62282

Kontaktperson: Mikael Norberg, kommunal
E-post: Mikael.Norberg@boden.se
Telefon: 0921-62220

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy