Skip to main content

Fakta om RE-LY

Dokument   •   Aug 22, 2011 14:00 CEST

RE-LY är en global randomiserad fas III-studie och den hittills största som gjorts om att förebygga stroke och blodpropp vid förmaksflimmer. I studien ingick över 18 000 patienter, varav 300 svenska. De har behandlats med antingen Pradaxa (dabigatran) i två olika doser eller standardläkemedlet Waran. Syftet har varit att jämföra risken att insjukna i stroke och/eller blodpropp i respektive grupp.
Licens Creative Commons erkännande (?)