Skip to main content

Färre hjärt-kärlkomplikationer med nytt diabetesläkemedel

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 08:30 CEST

En internationell studie med mer än 7 000 deltagare visar att läkemedlet Jardiance minskar risken att drabbas av hjärt-kärlhändelser hos patienter med typ 2-diabetes. Runt hälften av alla dödsfall i patientgruppen orsakas av hjärt- kärlsjukdomar. De fullständiga resultaten presenteras den 17 september vid EASD-mötet, en stor europeisk diabeteskonferens, i Stockholm.

Patienterna i studien behandlades antingen med Jardiance (empagliflozin) plus standardbehandling för att sänka blodsocker, blodtryck och kolesterol, eller standardbehandling plus placebo. Patienterna följdes upp i genomsnitt drygt tre år. Resultaten visar att antalet hjärt-kärlhändelser, såsom hjärtinfarkt, stroke och död på grund av hjärt-kärlsjukdom, var färre hos dem som fick Jardiance som tillägg till standardbehandling.

De kompletta resultaten presenteras torsdagen den 17 september i Stockholm under EASD-konferensen som pågår 14-18 september. EASD står för European Association for the Study of Diabetes.

– Patienter med diabetes har en fördubblad risk att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt varför det länge har varit angeläget att finna en behandling som minskar denna risk. Det här är den första studien i sitt slag på flera tusen patienter som visar att ett läkemedelsom sänker blodsockret även minskar patienternas risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser. Dessa resultat kan därför få stor betydelse, men vi vet mer när vi sett de detaljerade resultaten som presenteras i Stockholm den 17 september, säger Mattias Wieloch, kardiolog och medicinsk rådgivare vid Boehringer Ingelheim.

Omkring 350 000 personer i Sverige beräknas ha diabetes typ 2 och mellan 10 och 20 procent av befolkningen över 65 år, enligt Diabetesförbundet.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Ulrika Edvinsson, pressansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 08-721 21 93 eller 070-858 21 15
E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor

Charlotte Luderowski, medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 08-721 21 00 eller 0708-58 21 20
E-post: charlotte.luderowski@boehringer-Ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer