Skip to main content

Fas-III resultaten av det nya diabetespreparatet linagliptin presenterades för den europeiska professionen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 12:13 CEST

Boehringer Ingelheim på EASD-kongressen i Älvsjö:

Fas-III resultaten av det nya diabetespreparatet linagliptin presenterades för den europeiska professionen

Linagliptin kan bli ett framtida alternativ för personer med typ 2-diabetes, oberoende av deras njurfunktion eller av vilken nivå av sjukdomen de nått.

Nya fas III –resultat visar att linagliptin både som mono-och  kombinationsterapi för behandling av typ 2-diabetes ger kliniskt betydelsefull förbättring i blodsockerkontroll med god tolerabilitet, utan ökad risk för hypoglykemier eller viktuppgång. Samtidigt erbjuds en enklare behandling för både patient och läkare eftersom linagliptin inte behöver dosanpassas avseende njurfunktion. Studierna visar också att linagliptin är lämpligt för patienter där behandling med metformin inte är ett alternativ.

Vid EASD-kongressen i Älvsjö presenterar Boehringer Ingelheim resultaten från linagliptins fas III – studier för den europeiska professionen. Boehringer Ingelheim ansöker nu om tillstånd att göra linagliptin tillgängligt för personer med typ 2-diabetes så snart som möjligt.  Linagliptin är ett oralt läkemedel som intas en gång dagligen. Linagliptin har som första DPP 4-hämmare icke renal utsöndring - bara fem procent utsöndras genom njuren- därmed behövs ingen dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion.

– Behandling av typ 2-diabetes kräver ett helhetsgrepp om vi ska lyckas hjälpa patienten inte bara att uppnå men också att bibehålla bra blodsockernivåer. Njurfunktionen är en mycket viktig aspekt att väga in när man väljer behandlingsform. Många av de orala diabetesbehandlingar som finns idag passar inte för personer med nedsatt njurfunktion och därför krävs det förbättrade behandlingsmöjligheter av typ 2-diabetes, säger Dr Anders Kempe, överläkare, medicinskt centrum vid Härnösands sjukhus.

I de indikationsgrundande fas III-studierna har linagliptin uppvisat en mycket gynnsam profil med mycket få biverkningar. Denna DPP-4 hämmare ger betydande och varaktiga reduktioner av HbA1c, fasteblodsocker (FPG), och postprandiellt glukos (PPG).

– Hos diabetespatienter med mild eller måttligt nedsatt njurfunktion visar studierna att blodplasmanivåerna med linagliptin kan jämföras med nivåer hos diabetespatienter utan nedsatt njurfunktion. Därmed kan linagliptin vara en speciellt lämplig och effektiv behandling för patienter som har risk att utveckla eller som redan har viss nedsättning av njurfunktionen, säger Dr Anders Bröijersén, terapiansvarig, diabetes, Boehringer Ingelheim.


För mer information om typ 2-diabetes och Boehringer Ingelheims aktiviteter på EASD, besök:


Kontakt:
Dr Anders Bröijersén, terapiansvarig, diabetes, Boehringer Ingelheim
Tel: +46 8 721 21 56, anders.broijersen@boehringer-ingelheim.com

 

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterföretag i 50 länder och över 41 500 anställda. Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin.  Den totala omsättningen uppgick 2009 till 12,7 miljarder euro netto varav 21 procent av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.