Skip to main content

Förbättrade behandlingsmöjligheter för HIV-patienter

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 15:55 CEST

HIV-patienter med pågående behandling där virus inte kan påvisas, kan byta antiviral behandling till Viramune (nevirapin) oavsett mängden av den typ av vita blodkroppar som kallas CD4-celler eller T-celler.

Ändringen av produktresumén är nu godkänd av den regulatoriska EU-myndigheten och beslutet baseras på data med över 12 000 patienter och en sammanfattande analys av ett stort antal studier. Resultaten visar att risken för överkänslighetsreaktioner och leverskador inte är förhöjd vid byte till behandling med Viramune av hiv-patienter där virus inte kan påvisas (<50 kopior/ml) och vars CD4-celltal ligger över tröskelvärdet för nyinsättning. Detta ligger för män vid 400 celler/μl och för kvinnor vid 250 celler/μl.

- Viramune är ett bra alternativ till en del hiv-patienter och det är goda nyheter för de som har höga CD4-celltal och behöver byta behandling, exempelvis på grund av biverkningar, säger docent Magnus Gisslén vid Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, Göteborg.    

CD4-celler (T-celler) är en typ av vita blodkroppar (lymfocyter) som spelar en viktig roll för immunförsvaret. Men det är också dessa celler som attackeras och förstörs av hiv. En frisk person har mellan 800 och 1 500 CD4-celler per mikroliter blod.

- Läkare som behandlar patienter med HIV behöver inte längre ta hänsyn till tröskelvärden för CD4 celler när de byter till en antiviral behandling som omfattar Viramune, säger Dr Lennart Jungersten, Nordisk medicinsk chef på Boehringer Ingelheim AB.

Om Viramune
Viramune (nevirapin) tillhör en klass antivirusläkemedel som kallas icke-nukleosida omvända transkriptashämmare. Omvänt transkriptas är ett enzym som hiv-virus behöver för att föröka sig. Nevirapin hämmar aktiviteten hos omvänt transkriptas. Mängden virus i blodet minskar och infektionen kommer under kontroll.

För vidare information kontakta:
Lennart Jungersten, Medicinsk direktör, Boehringer Ingelheim.
Telefon: 08-721 21 00 eller 0708-58 21 81.


Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterföretag i 50 länder och över 41 500 anställda. Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin.

Den totala omsättningen uppgick 2009 till 12,7 miljarder euro netto varav 21 procent av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com
Twitter: www.twitter.com/Boehringer