Skip to main content

KOL-testa dina lungor gratis

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 09:58 CET

300 000 svenskar har den obotliga sjukdomen KOL utan att veta om det. Tidig diagnos är avgörande för att kunna bevara en god livskvalitet. I samband med internationella KOL-dagen erbjuds gratis lungfunktionstest på flera orter runtom i landet.

Över en halv miljon svenskar uppskattas ha KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), men inte ens hälften vet om det. Sjukdomen är obotlig och leder till kraftigt försämrad livskvalitet och för tidig död om den inte upptäcks och behandlas. Men om diagnosen ställs i tid finns god hjälp att få och man kan leva ett bra liv. För att ta reda på om en person har KOL måste man mäta lungfunktionen med ett så kallat spirometritest, ett andningsprov som är det enda sättet att ta reda på vem som är drabbad.

I samband med Internationella KOL-dagen erbjuds allmänheten att testa sin lungfunktion helt gratis.

– Dödligheten i KOL har nästan fördubblats de senaste 20 åren och för att vända den trenden måste vi hitta de sjuka i tid, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet. Jag hoppas att så många som möjligt ska ta chansen att få sina lungor testade.

Många patienter har redan förlorat mer än hälften av sin lungfunktion när de söker läkarvård för sina besvär. Förlorad lungfunktion kan inte återställas, därför är det helt avgörande att KOL upptäcks så tidigt som möjligt.

– Det borde vara lika viktigt för en läkare att testa lungfunktionen hos varje rökande patient över 40 år som det är att kolla blodtrycket, men idag är det bara en bråkdel av de aktuella patienterna som erbjuds spirometri. Det är både obegripligt och oansvarigt, säger Kjell Larsson.

Allmänheten erbjuds spirometri på följande platser:
Huddinge16 nov. kl. 10–14, Karolinska Universitetssjukhuset, huvudentrén
Linköping 15 nov. kl.13–17, Hjärt- och lungsjukas förening, Föreningshuset Fontänen, Västra v. 32
Norrköping 17 nov. kl. 15–17, Hjärt- och lungsjukas förening, Vattengränden 9
Solna 16 nov. kl. 10–14, Karolinska Universitetssjukhuset, huvudentrén
Trollhättan 16 nov. kl. 8–12.30, Länssjukhuset NÄL
Växjö 16 nov. kl. 17–19, Församlingshemmet på Nygatan 6

Möjligheten att testas genomförs med stöd av Boehringer Ingelheim och Pfizer.

KOL - den tredje vanligast dödsorsaken i världen om tio år
I Sverige bedöms att mellan 400 000 och 700 000 personer har KOL i varierande grad, varav ungefär hälften har fått en diagnos. KOL beror i nio fall av tio på rökning och innebär en kronisk inflammation i lungorna. KOL är i dag något vanligare bland kvinnor än bland män och fler kvinnor dör i sin sjukdom. År 2008 avled 2 328 personer i KOL. Inom tio år väntas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen enligt WHO.

KOL kan inte botas men symtomen kan lindras. Med hjälp av rökstopp och läke­medelsbehandling kan försämringsperioderna förebyggas och livskvaliteten öka. Därför bör patienten behandlas med läkemedel så tidigt som möjligt. Läke­medels­verkets riktlinjer anger att långtidsverkande antikolinergika är förstahands­val som underhållsbehandling mot symtom redan vid lindrig sjukdom. Diagnosen KOL ställs med spirometri där man mäter lungornas funktion och kapacitet.

För mer fakta och högupplösta bilder, se:
http://www.mynewsdesk.se/pressroom/boehringer_ingelheim_ab
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

För vidare information, kontakta:
Ulrika Edvinsson, pressansvarig titel, Boehringer Ingelheim
Tel: 08-721 21 93, 0708 – 58 21 15
E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com

För medicinska frågor, kontakta:
Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet
Telefon: 070-582 07 63

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 42 000 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human-och veterinärmedicin.

Under 2010 tillkännagav Boehringer Ingelheim en nettoförsäljning på 12,6 miljarder euro netto varav 24% av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com
Twitter: www.twitter.com/Boehringer