Skip to main content

Kostnadseffektivt att förebygga stroke med Pradaxa

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:30 CET

Det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa, som nyligen godkänts i Kanada och USA för att förebygga stroke vid förmaksflimmer, är kostnadseffektivt jämfört med Waran. Det visar en ny hälsoekonomisk analys med över 18 000 patienter.

Analysen låg till grund för godkännandet av Pradaxa i USA och bygger på RE-LY-studien med över 18 000 patienter med förmaksflimmer. En motsvarande ansökan om godkännande behandlas nu av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Resultaten är särskilt tydliga för patienter med förmaksflimmer som också har andra riskfaktorer för stroke, som högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt eller en ålder över 75 år. Analysen presenteras av Annals of Internal Medicin on line. (1)

Undersökningen har utgått från hälso- och sjukvårdens kostnader för förekomsten av biverkningar och komplikationer hos patienter med förmaksflimmer som behandlas med Waran eller Pradaxa. Biverkningar och komplikationer som exempelvis blödningar vid blodförtunnande behandling är mycket kostsamma för samhället.

Analysen har utgått från de över 18 000 patienterna med förmaksflimmer i RE-LY-studien. Där jämförs behandling med Pradaxa respektive Waran för att förebygga stroke på grund av blodpropp hos patienter med förmaksflimmer, en stark riskfaktor för stroke. Pradaxa visade sig i flera avseenden effektivare både vad gällde att förebygga stroke och minska riskerna för svåra blödningar i jämförelse med Waran.

Den hälsoekonomiska analysen visar att när Pradaxa ges i tabletter på 150 mg två gånger om dagen, hamnar de ökade kostnaderna jämfört med Waran under de 50 000 dollar per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) som anses vara gränsen för kostnadseffektivitet i USA. Det visar att Pradaxa har en god potential för att bli ett kostnadseffektivt alternativ till Waran, anser forskarna bakom studien.

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) är ett hälsoekonomiskt mått där man mäter värdet av en viss medicinsk behandling för patienten (livslängd och livskvalitet) och relaterar detta till kostnaderna.         

I Sverige uppskattas samhällets kostnader för stroke till 14 miljarder per år och av denna summa orsakar förmaksflimmer kostnader på 3,6 miljarder per år.

Framtida pris
Beräkningen bygger på dagens pris för Pradaxa, som avser den första indikationen, dvs förebyggande av propp i samband med ortopediska operationer. Mycket talar för att priset kommer att bli lägre när Pradaxa godkänns i Europa för att förebygga stroke vid förmaksflimmer då ambitionen är att göra Pradaxa tillgängligt för så många som möjligt. Detta skulle i så fall innebära en ännu större kostnadseffektivitet.

(1) Länk till artikeln i annals.org.
http://www.annals.org/content/early/2010/11/03/0003-4819-154-1-201101040-00289.full?aimhp

För vidare information kontakta:
Staffan Gustavsson, Avdelningschef, hälsoekonomi, Boehringer Ingelheim AB
Telefon:070-85 82 119

Fakta om stroke
Omkring 140 000 personer i Sverige beräknas ha förmaksflimmer som är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat. Störd hjärtrytm ökar starkt risken för blodpropp. Om en sådan propp lossnar och transporteras via blodbanorna till hjärnan kan följden bli att patienten får stroke (blodpropp i hjärnan). Därför ska patienter med förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor alltid behandlas med blodförtunnande medel i förebyggande syfte.

Ca 6 000 personer av de 30 000 personer som drabbas av stroke i Sverige varje år får det till följd av förmaksflimmer. Därför behövs nya effektiva behandlingar för att minska antalet personer som drabbas av stroke.

Fakta om Pradaxa
Syftet med blodförtunnande läkemedel är att hindra blodet från att levra sig och bilda proppar. Pradaxa är ett nytt läkemedel, en tablett med fast dos och förutsägbar effekt. Dagens standardbehandling med Waran är effektiv, men förknippas med hög risk för biverkningar, framför allt allvarliga blödningar. Det krävs också regelbundna kontroller av blodets koagulationsförmåga vid Waranbehandling, vilket patienterna och vården slipper med Pradaxa. Waran påverkas också av olika livsmedel som innehåller K-vitamin, såsom broccoli, jordgubbar och grapefrukt. Patienter som behandlas med Pradaxa kan äta alla typer av livsmedel.

Den aktiva substansen i Pradaxa är dabigatran som binder till trombin, ett enzym som har en nyckelroll för blodets förmåga att koagulera. Pradaxa är redan godkänt för att förebygga blodpropp efter höft- och knäledsoperationer där risken för blodpropp (ventrombos) annars är stor.

En ansökan om godkännande för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer är nu inlämnad till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterföretag i 50 länder och över 41 500 anställda. Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin.

Den totala omsättningen uppgick 2009 till 12,7 miljarder euro netto varav 21 procent av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com
Twitter: www.twitter.com/Boehringer