Skip to main content

Kraftigt minskad risk för stroke med ny medicin

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:58 CEST

Det är mer än 50 år sedan en ny behandling för att förebygga stroke introducerades. Läkemedlet Pradaxa, som visat mycket god effekt för att förebygga stroke vid förmaksflimmer, har nu godkänts i USA. Varje år drabbas tre miljoner personer i världen av stroke som orsakats av förmaksflimmer. Antalet fall uppskattas öka i takt med att medellivslängden ökar. En motsvarande ansökan har lämnats även till EU vilket innebär att många av de 140 000 svenskar som har förmaksflimmer skulle få tillgång till denna nya behandling.

Patienter med förmaksflimmer ska alltid behandlas med blodförtunnande läkemedel för att minska riskerna för stroke. FDA, den amerikanska läkemedelsmyndighetens godkännande av Pradaxa bygger på den hittills största studie (RE-LY) som gjorts om förmaksflimmer och stroke med över 18 000 patienter, däribland patienter vid 13 svenska sjukhus. Studien leddes av den världsledande experten Lars Wallentin, professor i kardiologi vid Uppsala Akademiska sjukhus.

Waran effektivt men riskfyllt
Patienterna i studien behandlades antingen med dabigatran (Pradaxa) eller standardpreparatet Waran. Behandling med Waran är effektiv, men ökar också starkt risken för blödningar som kan vara livshotande.

Studien visade bland annat att Pradaxa jämfört med Waran minskade risken för stroke med 34 procent utan att öka risken för allvarliga blödningar, vilket är en komplikation vid blodförtunnande behandling. Risken för hjärnblödning minskade kraftigt.

Jämfört med Waran visar studien att Pradaxa:


   • Minskade risken för stroke på grund av blodpropp med 34 procent.


   • Minskade risken för hjärnblödning med 69-74 procent.


   • Minskade risken för andra livshotande blödningar med 19-32 procent.


   • Minskade risken för att avlida i någon hjärt-kärlhändelse med 15 procent.


Vart femte fall av stroke i Sverige
En ansökan om godkännande av Pradaxa har lämnats även till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Av de omkring 30 000 i Sverige som drabbas av stroke varje år beräknas runt 6 000 få det till följd av förmaksflimmer. Ett godkännande även inom EU skulle innebära att också de får tillgång till en behandling som visat mycket god förebyggande effekt.

Förmaksflimmer och stroke
Omkring 140 000 personer i Sverige beräknas ha förmaksflimmer som är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat. Störd hjärtrytm ökar starkt risken för blodpropp. Om en sådan propp lossnar och transporteras via blodbanorna till hjärnan kan följden bli att patienten får stroke (blodpropp i hjärnan). Därför ska patienter med förmaksflimmer alltid behandlas med blodförtunnande medel i förebyggande syfte.

Fakta om Pradaxa
Syftet med blodförtunnande läkemedel är att hindra blodet från att levra sig och bilda proppar. Pradaxa är ett nytt läkemedel, en tablett med fast dos och förutsägbar effekt. Dagens standardbehandling med Waran är effektiv, men förknippas med hög risk för biverkningar, framför allt allvarliga blödningar. Det krävs också regelbundna kontroller av blodets koagulationsförmåga vid Waranbehandling vilket patienterna och vården slipper med Pradaxa. Waran påverkas även av livsmedel som innehåller K-vitamin, som broccoli, jordgubbar och grapefrukt. Patienter som behandlas med Pradaxa kan äta alla typer av livsmedel.

Den aktiva substansen i Pradaxa är dabigatran som binder till trombin, ett enzym som har en nyckelroll för blodets förmåga att koagulera. Pradaxa är redan godkänt för att förebygga blodpropp efter höft- och knäledsoperationer där risken för blodpropp (ventrombos) annars är stor.

För vidare information kontakta:
Lennart Jungersten, Medicinsk direktör, Boehringer Ingelheim.
Telefon: 08-721 21 00 eller 0708-58 21 81.

Fakta finns på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/boehringer_ingelheim_ab/document/list
Pressbilder finns på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/boehringer_ingelheim_ab/image/list


Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterföretag i 50 länder och över 41 500 anställda.
Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin.

Den totala omsättningen uppgick 2009 till 12,7 miljarder euro netto varav 21 procent av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.
Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com
Twitter: www.twitter.com/Boehringer