Skip to main content

Nytt läkemedel mot blodpropp ger färre blödningar och förenklar livet för drabbade

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2009 15:00 CET

Återfall i akut blodpropp i ben eller lunga förebyggs lika effektivt och säkert med det blodproppsförebyggande läkemedlet Pradaxa (dabigatranetexilat) som med standardpreparatet Waran (warfarin), visar en ny studie med över 2 500 patienter. Blödningarna är färre och behandlingen enklare eftersom Pradaxa tas som fast dos och inte kräver regelbunden blod­provs­tagning. Ett 60-tal patienter vid sex svenska sjukhus har medverkat i studien som presenterades vid American Society of Hematology.   

Varje år drabbas omkring 15 000 personer i Sverige av blodpropp (ventrombos) i venerna – de kärl som för blodet tillbaka till lungorna. Omkring 12 000 behandlas på sjukhus och runt 1 000 personer dör på grund av blodpropp i lungan (lungemboli).

I den nu aktuella internationella studien RE-COVER ingick 2 539 patienter med akut venös blodpropp varav 1 274 behandlades med dabigatranetexilat och 1 265 med warfarin. Behandlingen pågick i sex månader och syftet var att jämföra effekt och säkerhet med respektive preparat.

– Det görs många försök att leta efter ett alternativ till Waran. Dessa data är ett första mycket lovande steg och skulle kunna innebära en väsentlig förbättring av patienternas livskvalitet. Ett alternativ till dagens standardbehandling vid akut blodpropp i ben eller lunga är efterlängtat. Dessutom ses en tendens till färre blödningar med den nya behandlingen säger docent Henry Eriksson, vid medicinkliniken, Östra sjukhuset i Göteborg och en av de ansvariga för studien i Sverige.

Färre blödningar
Resultaten visar att av de patienter som behandlades med dabigatranetexilat fick 2,4 procent en ny blodpropp mot 2,1 procent av dem som fått warfarin (p<0,001 för non-inferiority*). Dabigatranetexilat minskade antalet större eller kliniskt relevanta blöd­ningar med 37 procent (p=0,002) och samtliga blödningar med 29 procent (p=0,0002). Andelen större blödningar var jämförbar mellan dabigatran etexilate (1,6%) och warfarin (1,9%).

Antalet dödsfall, akuta hjärtinfarkter, stroke eller påverkad leverfunktion var likvärdiga i de båda grupperna. Studiens slutsats är att dabigatranetexilat är lika effektivt, men ger mindre blödningar jämfört med warfarin för behandling av akut venös blodpropp.

– Att kunna slippa ständigt återkommande blodprovskontroller vore fantastiskt för personer som riskerar återfall i blodpropp. Om det dessutom innebär att man kan slippa tänka på vad man äter och dricker så känns det revolutionerande säger Christina Nilsson, ordförande i patientföreningen för venös tromboembolism.

Huvudprövare för den svenska delen av RE-COVER har varit Per Lindmarker, sektionschef på akutkliniken vid Karolinska Universitets­sjukhuset i Solna. Övriga svenska sjukhus som deltagit i studien är Östra sjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala, länssjukhuset i Sundsvall samt Södersjukhuset och Capio S:t Göran i Stockholm.

*Syftet med en non-inferiority studie är att visa att en ny behandling inte är sämre än den kontroll man jämför med.

För vidare information kontakta:
Henry Eriksson, överläkare Östra sjukhuset Göteborg, 0708-27 29 06
Maria Eklind Cervenka, medicinsk rådgivare Boehringer Ingelheim
Telefon: 08-721 21 80 eller 0708-58 21 80

FAKTA:
RE-COVER ingår i ett övergripande kliniskt prövningsprogram för studier om effekt och säkerhet hos dabigatranetexilat när det gäller att förebygga blodpropp. Totalt kommer mer än 38 000 patienter att ingå i programmets åtta pågående eller avslutade delstudier.  

Dabigatranetexilat och stroke
I augusti 2009 redovisades ännu en studie med dabigatranetexilat (RE-LY) med 18 000 patienter med så kallat förmaksflimmer, ett tillstånd som är en stark riskfaktor för stroke. Studien visade att risken för stroke minskade med 34 procent och för hjärnblödning med runt 70 procent om patienterna behandlades med dabigatranetexilat jämfört med warfarin. Risken för stora blödningar minskade med 20 procent. Stroke drabbar varje år omkring 30 000 svenskar och innebär ett stort medicinskt och mänskligt problem.   

Dabigatranetexilat har därmed visats vara ett effektivt och säkert alternativ till warfarin vid behandling och förebyggande av blodpropp vid flera olika sjukdomstillstånd.

Fakta dabigatranetexilat
Dabigatranetexilat är ett nytt läkemedel i kapselform för att förebygga blodpropp. Den aktiva substansen (dabigatran) motverkar proppbildning genom att binda till trombin, det enzym som har en nyckelroll för blodets förmåga att levra sig. Doseringen är fast och effekten förutsägbar. Till skillnad mot warfarin krävs ingen blodprovskontroll av behandlingen. Dabigatranetexilat interagerar heller inte med föda och bara i ringa grad med andra läkemedel. Dabigatranetexilat är godkänt för att förebygga blodpropp efter höft- och knäledsoperationer där risken för ventrombos annars är stor.

Fakta warfarin
Warfarin är ett beprövat läkemedel för att förebygga och lösa upp blodproppar. I Sverige behandlas varje år omkring 70 000 personer med preparatet. Behandlingen kräver dock noggrann dosering och övervakning i form av regelbunden blodprovstagning. För lite läkemedel ökar risken för blodpropp och för mycket ökar risken för blödning. Även maten och andra läkemedel kan påverka effekten. Reaktionerna på warfarin varierar mellan människor och hos den enskilde individen. Därför finns särskilda mottagningar där patienter som behandlas med warfarin kan gå på regelbundna kontroller.     

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 138 dotterföretag i 47 länder och över 41 000 anställda. Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin.

År 2008 redovisade Boehringer Ingelheim en nettoförsäljning på 11,6 miljarder Euro. Närmare en femtedel av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com