Skip to main content

Öppen plattform för forskare ska frigöra prekliniska molekylers potential

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2019 08:00 CET

opnMe.com är en centraliserad plattform som lanseras av Boehringer Ingelheim. Den ger forskare tillgång till flera förstklassiga verktygsmolekyler som dessutom stöds av ett omfattande informationspaket. Plattformen erbjuder direkttillgång till molekyler för oberoende forskning samt till andra molekyler för forskning i samarbete med Boehringer Ingelheim.

Boehringer Ingelheim har tillkännagivit lanseringen av opnMe.com, en ny plattform som erbjuder forskare över hela världen gratis och öppen tillgång till utvalda prekliniska molekyler för icke-klinisk undersökning. I och med lanseringen tillgängliggörs molekyler till vissa av de mest relevanta målen inom biomedicinsk forskning.

– Tillsammans med forskare över hela världen kan vi skynda på forskningen inom en rad olika biomedicinska forskningsområden, säger Clive R. Wood, fil. dr och vice vd för Discovery Research på Boehringer Ingelheim. Jag bjuder in intresserade forskare över hela världen att besöka opnMe.com och få tillgång till våra molekyler. Vi kommer att mäta initiativets framgång i form av nya experiment, publikationer och samarbeten. Detta sätt att se på öppen innovation speglar vår strävan att eliminera hindren för nya framsteg inom biomedicinsk forskning och ge patienter banbrytande läkemedel, säger Clive R. Wood

Molekylerna på opnMe.com är indelade i två grupper, som erbjuds på olika villkor:

  • De flesta molekylerna erbjuds via ett enkelt varuvagnssystem, utan att immateriella rättigheter behöver diskuteras.
  • För utvalda molekyler finns ett crowdsourcing-alternativ som gör det möjligt att inleda gemensamma forskningsprojekt. Forskare som är intresserade av att samarbeta kring dessa molekyler bjuds in till att skicka in ett forskningsförslag. Om förslaget accepteras kommer forskningen att planeras tillsammans med forskare på Boehringer Ingelheim.

Ett viktigt steg för att främja forskningen

Lanseringen ingår i den ständiga strävan för Boehringer Ingelheim att främja vetenskaplig forskning och medicinska framsteg genom samarbete och innovation.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Ulrika Persson, Medicinsk Direktör, Boehringer Ingelheim AB
Tel 08-721 21 00

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. 
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer