Skip to main content

Pradaxa godkänt i Kanada

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:12 CET

Det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa har nu även godkänts i Kanada för att förebygga stroke på grund av blodpropp hos patienter med förmaksflimmer. Pradaxa godkändes nyligen i USA och en motsvarande ansökan behandlas nu av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.  

I Kanada har 250 000 personer förmaksflimmer. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Kanada och 15 procent av alla fall av stroke i Kanada orsakas av förmaksflimmer.

De kanadensiska läkemedelsmyndigheternas godkännande bygger, liksom i USA, på den hittills största studie (RE-LY) som gjorts om förmaksflimmer och stroke med över 18 000 patienter. Syftet var att jämföra effektiviteten hos Pradaxa respektive standardbehandling med Waran för att förebygga stroke – en fruktad komplikation vid förmaksflimmer. Den svenske experten, professor Lars Wallentin från Uppsala är huvudansvarig för RE-LY-studien

Resultaten visade bland annat att Pradaxa minskade riskerna för stroke med 34 procent, risken för hjärnblödning med mellan 69 och 74 procent och risken för andra livshotande blödningar med mellan 19 och 32 procent, jämfört med Waran.

Pradaxa ges som fast dos med förutsägbar effekt. Till skillnad mot Waran behöver behandlingen inte övervakas, den påverkas inte av vad man äter och bara i ringa mån av behandling med andra läkemedel.  

Fakta om förmaksflimmer och stroke
Omkring 140 000 personer i Sverige beräknas ha förmaksflimmer som är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat. Störd hjärtrytm ökar starkt risken för blodpropp. Om en sådan propp lossnar och transporteras via blodbanorna till hjärnan kan följden bli att patienten får stroke (blodpropp i hjärnan). Därför bör patienter med förmaksflimmer alltid behandlas med blodförtunnande medel i förebyggande syfte.

Fakta om Pradaxa
Syftet med blodförtunnande läkemedel är att hindra blodet från att levra sig och bilda proppar. Pradaxa är ett nytt läkemedel, en tablett med fast dos och förutsägbar effekt. Dagens standardbehandling med Waran är effektiv, men förknippas med en ökad risk för biverkningar, framför allt allvarliga blödningar. Det krävs också regelbundna kontroller av blodets koagulationsförmåga vid Waranbehandling vilket patienterna och vården slipper med Pradaxa. Waran påverkas även av livsmedel som innehåller K-vitamin, som broccoli, jordgubbar och grapefrukt. Patienter som behandlas med Pradaxa kan äta alla typer av livsmedel.

Den aktiva substansen i Pradaxa är dabigatran som binder till trombin, ett enzym som har en nyckelroll för blodets förmåga att koagulera. Pradaxa är redan godkänt för att förebygga blodpropp efter höft- och knäledsoperationer där risken för blodpropp (ventrombos) annars är stor.

För mer information kontakta:
Maria Eklind Cervenka, medicinsk rådgivare Boehringer Ingelheim
Telefon: 08-721 21 80, eller 0708-58 21 80

 

 

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterföretag i 50 länder och över 41 500 anställda. Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin.

Den totala omsättningen uppgick 2009 till 12,7 miljarder euro netto varav 21 procent av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.
Ytterligare information finns på www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com
Twitter: www.twitter.com/Boehringer